Wereldkoepel stuurt brandbrief aan Minister Van Engelshoven over voortbestaan Muziek Museum Zutphen

Deel dit bericht:

Wereldkoepel steunt voortbestaan Muziek Museum Zutphen met een brief aan de Nederlandse minister van OC&W. Afschrift hiervan is door ICOM-CIMCIM verstuurd aan de Raad voor Cultuur. Ons persbericht hierover en de tekst van de brief van ICOM-CIMCIM vindt u hier.

Persbericht 14-09-2019

Wereldkoepel steunt voortbestaan Muziek Museum Zutphen

ICOM-CIMCIM, de wereldkoepel voor muziek- en muziekinstrumentenmusea van het International Council of Museums, heeft in een brandbrief aan minister Van Engelshoven (OC&W) haar steun uitgesproken voor het behoud van het Muziek Museum Zutphen in ‘De Wildeman’.

Niet alleen internationaal, maar ook landelijk wordt aandacht gevraagd voor het voortbestaan van ons museum. Op zondagavond 15 september besteedt Podium Witteman in haar uitzending (18.05 uur, NPO 2) er aandacht aan. Eveneens in ‘De Pianist’ van deze maand is er een artikel aan gewijd. Eerder deze zomer stond er een uitgebreid artikel in het NRC en was er veel aandacht voor op Radio 4 en 1.

Dit geeft tevens de discrepantie aan, dat een museum met een collectie, die een bovenregionaal belang vertegenwoordigt, voor zijn huisvesting afhankelijk is van gemeentelijk beleid. Dat neemt niet weg, dat het Muziek Museum eveneens een economisch belang voor de stad Zutphen vormt: in de afgelopen twee jaar trok het museum ruim 10.000 bezoekers. Uit de eerste cijfers van een onderzoek met Museumkaart valt op te maken, dat een significant deel daarvan regionaal was. Echter het merendeel van de bezoekers zijn ‘destination visitors’: bezoekers die vanuit het gehele land (en vooral de randstad) speciaal naar Zutphen komen om het Muziek Museum te bezoeken. Tevens trekt het internationaal cultuurtoerisme, vooralsnog met name uit Duitsland. Deze bezoekers zorgen voor omzet bij winkeliers en horeca in de stad. De landelijke radioreclame voor het Muziek Museum en het daaraan verbonden fortepianofestival vormen eveneens een goede promotie van Zutphen als cultuurstad. Het Geelvinck Festival ‘Early Piano’ – het grootste festival voor fortepiano wereldwijd – wordt ook internationaal gepromoot (o.a. via de BBC). Niet alleen draagt het Muziek Museum bij aan een aantrekkelijke culturele omgeving om in de gemeente te wonen, werken en recreëren, maar bovendien helpt het museum op deze wijze Zutphen als muziekstad landelijk en internationaal op de kaart te zetten.

Er wordt wel beweerd, dat het Muziek Museum de gemeente Zutphen geld zou hebben gekost. Echter de realiteit is, dat het Muziek Museum daarentegen de gemeente kosten bespaard heeft: Museum Geelvinck heeft immers alle kosten van het leegstaande rijksmonument ‘De Wildeman’ ruim 2,5 jaar voor zijn rekening genomen en het heeft bovendien de nodige renovaties in het door achterstallig onderhoud vrij sleetse gebouw voor eigen rekening doorgevoerd. Sedert dat het voorgaande College in het najaar van 2017 groen licht gaf voor de continuering van het Muziek Museum in ‘De Wildeman’, heeft Museum Geelvinck aangedrongen op constituerend overleg en het gezamenlijk benaderen van subsidiegevers. Museum Geelvinck ging er in eerste instantie van uit, dat een bescheiden bijdrage door de gemeente op het terrein van huisvesting in de jaren van opbouw van het Muziek Museum reëel zou zijn. Toen bleek, dat de gemeente serieus moest bezuinigen, heeft Museum Geelvinck direct daarop ingespeeld met een voorstel, waarbij het achterstallig onderhoud aan ‘De Wildeman’, dat de gemeente in meer dan een decennium had laten ontstaan, door het Muziek Museum zelf zou worden opgelost. Voor de goede orde: het museum heeft de gemeente nimmer om structurele subsidie verzocht. Eind augustus heeft Museum Geelvinck een bod voor overname van ‘De Wildeman’ gedaan.

Op verzoek van de wethouder verantwoordelijk voor vastgoed heeft Museum Geelvinck eveneens een verhuisplan opgesteld. Naar aanleiding hiervan heeft het College in de loop van tweede helft augustus te kennen gegeven de looptijd van de huidige regeling, die eind augustus zou aflopen, te verlengen tot medio november. Dat betekent, dat het museum in de loop van tweede helft september voor het publiek zou moeten sluiten om op de nieuwe einddatum het gebouw leeg te kunnen opleveren. Aangezien het College inmiddels heeft aangegeven pas in de loop van volgende week te reageren op het aanbod van Museum Geelvinck het gebouw over te nemen, is besloten de aanvang van de verhuizing nog even uit te stellen. Het Muziek Museum is daarom nog de resterende maand september open voor het publiek op haar reguliere openingstijden: woensdag tot en met zondag van 12.00 tot 17.00 uur.

Tijdens het Open Monumenten Weekend is de schuilkapel gratis toegankelijk. Op zondag 15 september doet het Muziek Museum ook mee aan Ambacht21: het museum werkt samen met de vakopleiding voor pianotechnicus en heeft een leerwerkplek bij het open restauratieatelier voor historische piano’s, dat op de tweede verdieping van ‘De Wildeman’ te bezichtigen is.

 

Brief van de voorzitter van ICOM-CIMCIM, Dr. Frank Bär

From the Chair Dr. Frank P. Bär

H.E. Mrs. Ingrid van Engelshoven Minister of Education, Culture and Science P.O. Box 16375
2500 BJ The Hague
Netherlands

cc The Council for Culture (Raad voor Cultuur) and Museum Geelvinck

Nürnberg, 13 September 2019

Your Excellency,
It has come to the attention of the International Council of Museum’s International Committee for Collections of Musical Instruments and Music (ICOM-CIMCIM), that Museum Geelvinck might have to be re-located from the premises of the Geelvinck Music Museum Zutphen (part of Museum Geelvinck). We were also made aware of concerns that no other building might be available for the museum, and that difficulties with allocating funding to decanting and/or developing a new public presentation might result in the collection being withdrawn from public availability.

ICOM-CIMCIM recognizes that Museum Geelvinck is custodian to the largest collection of original 18th and 19th century pianos in the Netherlands. Its collection includes a worldwide unique overview of pianos built in the Netherlands from the second part of the 18th century and the first half of the 19th century. The collection of Museum Geelvinck includes important material artefacts and documentation both from the Netherlands and other countries, which are irreplaceable, and which should be regarded as a significant part of our musical heritage. As such, we strongly hope that its accessibility to the public and to the world of researchers and scholars can be retained and protected as far as it is in the Municipality’s possibilities. The museum is active in professional networking at national and international levels, and is strongly engaged with the local community. Furthermore, the museum supports international professional development and research by musicians, composers and scholars, as well as by piano technicians and restorers, sustaining and enriching our living musical heritage, as well as stimulating creative efforts and innovative though.

While ICOM-CIMCIM does not mean to interfere with administrative decisions of your country at any level, we express our full support for the effort of Museum Geelvinck and hope that it might continue its activity within the Geelvinck Music Museum Zutphen at its current premises in ‘De Wildeman’ House at Zaadmarkt 88 in Zutphen, and respectfully ask to consider extending your Ministry’s support in this direction. Should this not be possible, we hope that further collaborative discussion can be held with Museum Geelvinck, in order to define a long-term solution to ensure the museum’s future as public institution.

We also remain at your disposal to continue this conversation and offer further support, in case you might find this useful.

Yours faithfully

Dr. Frank Bär

c/o Germanisches Nationalmuseum – Kartäusergasse 1 – 90402 Nürnberg – Germany – +49(0)911 1331-196 – president@cimcim.icom.museum – www.cimcim.icom.museum

Meer lezen:

artikel NRC 7 augustus 2019