Collezione Tagliavini Bologna, 16 december 2019

Deel dit bericht:

Verzamelaar Luigi Fernando Tagliavini heeft een collectie van bijna 100 historische instrumenten van topkwaliteit aan de stad Bologna nagelaten. Ze zijn bespeelbaar en toegankelijk voor professionals en studenten van historische toetsinstrumenten. Deze eerste kennismaking nodigt uit tot verdere samenwerking.

Collezione Tagliavini: collectie-presentatie-expertise-onderzoek-restoratie-educatie-concerten

Collezione Tagliavini is op de eerste plaats een collectie van museale kwaliteit, maar is tevens een kenniscentrum op het gebied van de ontwikkeling en de restauratie van historische instrumenten, met een bibliotheek in huis èn een regelmatige concertuitvoeringspraktijk – een combinatie van eigenschappen, die ons ook voor ogen stond bij de opzet van het Geelvinck Muziek Museum in Zutphen.

De Collezione Tagliavini is ondergebracht in de San Colombano kerk in Bologna, die zelf uit de 7de eeuw stamt en waarvan de muren zijn voorzien van fresco’s van de Bolognese school uit de XVde eeuw. In het schip van de kerk, dat ook als concertzaal dient, staan de hoogtepunten van deze top-collectie uitgestald: klavecimbels (de oudste uit 1584) en fortepiano’s en zelfs een mengvorm van beide: de uiterst zeldzame combinatie van een klavecimbel mèt een fortepiano klavier, gebouwd door Giovanni Ferrini in 1746 in Florence.

Bartolomeo Cristofori, eveneens uit Florence, was klavecimbelbouwer en bouwde zijn eerste piano in 1698, die piano èn forte kon spelen: de fortepiano was geboren. Ferrini heeft deze ontwikkeling voortgezet.

De huidige conservator, van de collectie, Liuwe Tamminga, heeft ons met grote hartelijkheid ontvangen en rondgeleid, waarbij hij het ene na het andere instrument aan ons liet horen, ook deze zeer bijzondere Ferrini uit 1746 (zie foto).

Opmerkelijk is een tafelpiano van de Amsterdamse gebroeders Meincke en Pieter Meyer uit 1786 in deze Italiaanse collectie.

Muziek in San Colombano

Tussen oktober en juni vinden er maandelijks middag- en avondconcerten en andere muziekevenementen plaats.
Daarnaast staat de collectie open voor het laten bespelen door professionele musici en studenten binnen dit vakgebied.

Dit biedt een unieke kans aan jongere klavecinisten en fortepianisten, om kennis te maken met deze instrumenten van zulke hoge kwaliteit en hier ook podiumervaring op te doen. Het is dan ook op dit terrein, dat wij onze eerste samenwerking willen gaan vormgeven.

www.genusbononiae.it / en