Beethoven, Bommen & Basjkieren: Kaoru Iwamura – fortepiano & Guy Sonnen – bas

6 november 2020 | 20.00 uur | Huize Kolthoorn, Heerde
Deel dit bericht:

Beethoven, Bommen & Basjkieren – Kanongebulder voor Fortepiano & Bas ten tijde van Napoleon

Beethoven, Bombs & Bashkirs – Roaring Canons for Fortepiano & Bass in Napoleon’s Era

Programma “Beethoven, Bommen & Basjkieren”

– Beethoven’ Des Kriegers Abschied’ WoO 143 (1814)

– Beethoven: 7 variaties op thema ‘God save the king’ (1803/1804)

– Boris Sheremetev (1822-1906) ‘ik hield en houd van jou’  (tekst: Pushkin) (1859)

– Beethoven: ‘Wellington’s Sieg’ Symphonie – pianosolo versie met janitsaar pedalen (1816)

(twee delen)

Interval

– Beethoven:  6 variaties op  ‘Turks mars’ (1809/10)

– Johann Wilhelm Wilms (1772 – 1847): ‘Die Schlacht von Waterloo oder La Belle – Alliance’ am 18ten Junij 1815. Ein historisches Tongemählde für das PIANO FORTE’  Op. 43 (piano + Guy als verteller)

– Schumann: ‘Die beiden Grenadiere’  tekst Heinrich Heine, lied met Guy

Instrument:

Joseph Dohnal, Wenen ca. 1830, 5 pedalen, met Janitsarenbel en trom
Joseph Dohnal, Vienna ca 1830, 5 pedals, with Janitsar bell and drum

Informatie voor de bezoeker

Alle concerten van het Geelvinck Fortepiano Festival 2020 worden opgenomen en op een later (spoedig) moment via Vimeo uitgezonden. De uitzenddatum maken wij bekend op onze website, in onze Geelvinck Nieuwsbrief en op onze social media.
Door uw aanwezigheid stemt u in met de mogelijkheid dat u in beeld komt.

Beethoven, Bommen & Basjkieren – Kanongebulder ten Tijde van Napoleon

November 1813: De Lage Landen zuchten onder de Franse bezetting. Een maand eerder is Napoleon verslagen bij Leipzig en de Geallieerde legers zetten de achtervolging in. Het Russische 1e Regiment Basjkieren legt een schipbrug over de IJssel bij Veessen. De onverschrokken ruiters uit het steppengebied aan de voet van de Oeral kunnen nu vanuit hun bivak in Wijhe snel doorstoten naar het westen: de schrik zit er bij Napoleons troepen goed in. Dichters en componisten vertalen de spanningen van die tijd in tekst en muziek: Johann Wilms, Heinrich Heine, Robert Schumann, Boris Sheremetev, Ludwig van Beethoven en velen meer.
De bronzen Basjkierse ruiter is vervaardigd door de kunstenaar Alexander Taratynov.
Meer informatie: www.ruiterbeeld.nl

 

Beethoven, Bombs & Bashkirs – Roaring Canons for Fortepiano & Bass in Napoleons era

November 1813: The Low Countries are suffering under French rule. A month earlier, Napoleon is defeated at Leipzig and the Allied forces pursuit the French. the Russian 1st Bashkir Regiment built a ship-bridge over the River IJssel near the village of Veessen. These fearless riders, who had made their way from the foothills of the Ural, could now quickly push through from their basecamp in Wijhe to the Western parts of the Netherlands. Within weeks, the Dutch people get rid of Napoleon’s grasp. Poets and composers translate the tensions of their times into texts and melodies: Johann Wilms, Heinrich Heine, Robert Schumann, Boris Sheremetev, Ludwig van Beethoven and many more.

The statue of a Bashkir rider was created by the sculptor Alexander Taratynov.
More information: www.ruiterbeeld.nl

Boek alvast uw kaartjes / Buy tickets online

Boeking GVF2020 prijs 25

Bijdrage à

  • Information about watching the videostream online will be available soon, informatie over de online videostream volgt binnenkort.


Locatie

Huize Kolthoorn

Huize Kolthoorn is de uit 1880 stammende buitenplaats op landgoed Kolthoorn, dat ooit de gehele buurtschap Kolthoorn met de aanpalende bos- en heidegebieden (nu Landgoed Boshoven) besloeg. In 1899 betrok de toen internationaal bekende kunstschilder Jan Kleintjes (1872-1955) met zijn echtgenote Hedwig Kleintjes-van Osselen (1871-1936) het hoofdhuis met koetshuis en herschiepen het in een kunstenaarsparadijs met een groot atelier (1904) en een fraaie aangelegde tuin. Er werden regelmatig concerten georganiseerd. Museum Geelvinck heeft zijn wortels in het huis, dat sedert 1956 bewoont wordt door de familie Buisman. Sinds enkele decennia zijn er eveneens het kantoor en depot van Museum Geelvinck gevestigd. Sedert de verhuizing uit Zutphen, hebben enige historische piano’s hun plaats gevonden in het grote atelier. Bezoek uitsluitend op afspraak. Participant Citta Slow Heerde.

Huize Kolthoorn is the country house on the Kolthoorn estate dating from 1880, which once covered the entire hamlet of Kolthoorn with the adjacent woodland and heathland areas (now Landgoed Boshoven).

In 1899, the then internationally renowned painter Jan Kleintjes (1872-1955) and his wife Hedwig Kleintjes-van Osselen (1871-1936) moved into the main house with coach house and transformed it into an artist's paradise with a large studio (1904) and a beautifully landscaped garden. Performances were organized regularly. Museum Geelvinck has its roots in the house, which has been inhabited by the Buisman family since 1956. The office and depot of Museum Geelvinck have also been located there for several decades. Since the move from Zutphen, some historical pianos have found their place in the large studio. Visits by appointment only. Participant Citta Slow Heerde.Kamperweg 23
8181 CS Heerde