Liedklas van het Conservatorium van Amsterdam – duo’s zang en fortepiano – met Lieder van Robert Schumann

17 februari 2019 | 14.00 uur | Kerkzaal Luthermuseum in de Wittenberg, Amsterdam
Deel dit bericht:

Robert Schumann Lieder

Robert Schumann neemt een centrale plaats in de geschiedenis van het Duitse Lied in: hij heeft niet alleen werken van de meest prominente dichters uit de Romantische periode op muziek gezet – Heine, Goethe, Chamisso, Eichendorff – maar ook een grote bijdrage geleverd, waar het de ontwikkeling van de ‘Liederencyclus’ betreft – een vorm die eerder door Schubert gestalte kreeg.

Liedklas van het Conservatorium van Amsterdam

Via zijn meest gewaardeerde en bewonderde cycli zullen studenten van het Conservatorium van Amsterdam u naar verre landen brengen, waar de romantiek nooit ver weg is en iedere zonsondergang van heimwee vervuld is, waar pijn en verlangen de onvermijdelijke contrapunten van de Liefde zijn, en de natuur onze meest verborgen gevoelens intiem reflecteert.

Duowerk zanger en pianist

De rollen van zanger en pianist worden bij Schumann meer en meer gelijkwaardig en met elkaar vervlochten. Het verheugt ons zeer dat wij het resultaat van ons werk in de Liedklas, waar het onder andere gaat om ‘duowerk’ en de rol van beide duopartners, in de prachtige kerkzaal van het Luther Museum en op een, voor het repertoire uit Schumanns tijd zo geweldig geschikt instrument als de daar aanwezige Streichervleugel uit 1867, kunnen laten horen.

Coaches: Olga Paschchenko en Jean-Baptiste Milon

De Liedklas wordt ge-coacht in uitvoering en presentatie door Olga Paschchenko en Jean-Baptiste Milon, verbonden als docent aan het Conservatorium van Amsterdam.Locatie

Kerkzaal Luthermuseum in de Wittenberg

Luther Museum in de Wittenberg De Geelvinck Salon heeft een nieuw onderdak gevonden in het gebouw waar in het voorjaar van 2019 het Luther Museum zal openen, ook bekend als de Wittenberg. Deze naam is een verwijzing naar de stad waar Luther eens zijn stellingen bekend maakte. Het gebouw, dat dateert uit 1772, bevindt zich in de Plantagebuurt, tussen Weesperstraat en Roetersstraat, op de hoek, waar Nieuwe Kerkstraat en Nieuwe Keizersgracht samenkomen. Het adres van het Luther Museum en de kerkzaal is Nieuwe Keizersgracht 570. Muziek in Musea: de Geelvinck Salon in het Luther Museum In de fraaie kerkzaal, met een prachtige lichtinval dankzij ramen aan weerszijden, staat straks een geheel gerestaureerd orgel. Hier zal ook de Streicher vleugel komen te staan en kan de Geelvinck Salon haar serie kamermuziek op de zondagnamiddag voortzetten onder het motto ‘Muziek in Musea: de Geelvinck Salon in het Luther Museum.’ Het Luther Museum, dat naast de  fraaie Regentenkamer, ook de kerkzaal in gebruik zal nemen, herbergt de collectie kostbaarheden van de Lutherse Gemeente, zoals de Doop van de Kamerling door Ruysdael. Programmering: Binnenkort wordt de programmering bekend gemaakt, zie hiervoor onze Concertagenda Herbestemming van de Wittenberg De Lutherse Gemeente bestaat al sinds 1588 in Amsterdam en heeft zich altijd de zorg voor vreemdelingen, wezen, ouderen, zieken en armen aangetrokken. Na verhuizing van de zorginstelling naar andere delen van Amsterdam en een ingrijpende verbouwing heeft de Wittenberg een nieuwe bestemming gekregen: short stay en museum. De opbrengsten van de short stay zijn bestemd voor de werken van de Diaconie, de zorg voor armen, ouderen, vluchtelingen zonder papieren en leden van de LHBTQI Meer info over het museum:

www.luthermuseum.nl

     

Nieuwe Keizersgracht 570
1018 VG Amsterdam