Dolle Mina 50 jaar: 23 – 24 januari 1970 – 2020

Deel dit bericht:

Dit jaar 2020, is het 50 jaar geleden dat een nieuwe actiegroep met feministische doelstellingen de wereld verraste: Dolle Mina stelde de ongelijke verhoudingen aan de kaak met symbolische acties; zoals de corsetverbranding voor het standbeeld van Wilhelmina Drucker.

Niet alleen het corset als symbool van het knellende keurslijf waar, vrouwen (èn mannen) in gevangen zaten, greep Dolle Mina aan om het maatschappelijk onrecht van de patriarchale verhoudingen aan de kaak te stellen. Dat er anno 1970 nog onderwijsinstellingen bestonden, die geen vrouwen toelieten, zoals een opleidingsinstituut als Nijenrode, was voor Dolle Mina aanleiding om dit mannenbolwerk als eerste doelwit van haar acties te kiezen. Ook practische zaken als de eis voor het inrichten van crèches en gelijk loon voor hetzelfde werk stonden op het actielijstje. Abortus uit het wetboek van strafrecht vroeg om een ingrijpender wetsverandering; afschaffing van de dubbele moraal bleek een zaak van langere adem en is minder een vraag van regelgeving dan van een mentaliteitsverandering, die nog altijd niet bereikt is.

zie voor meer achtergrondinformatie Dolle Mina Wiki
en de Dolle Mina Tijdbalk bij Atria, kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis