Geelvinck Muziek Museum Zutphen geopend: 29 juni 2017

Afgelopen donderdag, 29 juni, is het Geelvinck Muziek Museum, in aanwezigheid van Burgemeester Mevrouw Annemieke Vermeulen, feestelijk geopend met een recital door de internationaal vermaarde fortepianist Michael Tsalka op vijf historische instrumenten: de Zumpe & Buntebard tafelpiano uit 1769, de Heilmann ca. 1790, de Zahler ca. 1805, de Böhm ca. 1820 en een Collard & Collard ca. 1832.

Klinkend Erfgoed
Het concert vormde de opmaat voor een vlammend betoog door Jurn Buisman voor het behoud van ons klinkend erfgoed, zowel materieel (muziekinstrumenten) als immaterieel (het bespelen ervan en de kennis van de techniek). Hij stond daarbij stil bij verschillende aspecten van het behoud en met name het vinden van een balans tussen enerzijds het conserveren van het object en anderzijds het bespeelbaar houden van het instrument. Het werkende historische instrument vormt een onmisbare schakel voor ‘sound heritage’. Ook vroeg hij aandacht voor het verhaal dat aan het historische instrument kleeft, ‘the spirit of the object’ vergelijkbaar met het concept ‘spirit of place’ (genius loci). Vervolgens namen prof.dr. Giovanni di Stefano, conservator muziekinstrumenten van het Rijksmuseum, en daarna Rudi van Straten, senior specialist Klinkend Erfgoed van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed, het woord en onderstreepten het belang van werkende historische instrumenten in zijn algemeenheid als klinkend erfgoed en deze collectie in het bijzonder.

Daarna volgde een korte speech van de burgemeester, waarin zij benadrukte het nieuwe museum als een aanwinst voor de stad te zien.

Onthulling 
Uiteindelijk volgde de onthulling van de nieuwste aanwinst: een Erard tafelpiano uit 1788, waarvan algemeen aangenomen wordt dat deze heeft toebehoord aan Marie-Antoinette! Onder een kleed stond het kleinood te wachten op de onthulling door de Burgemeester, mevrouw Annemieke Vermeulen, de Wethouder Financiën, Oege Bosch, de Wethouder van Cultuur, René Sueters, tezamen met Rudi van Straten en Giovanni di Stefano.

Beethoven tentoonstelling in een historisch huis
Daarna nam Roland Spek, directeur van het nieuwe museum en tevens de bedenker en uitvoerder van het tentoonstellingsconcept, het woord. Hij gaf daarbij weer de opzet van de tentoonstelling, die enerzijds gericht is op de bezoeker, die geen enkele voorkennis over klassieke muziek heeft, en anderzijds ook voor de liefhebber van klassieke muziek interessant moet zijn.

De sprekers gaven ook aandacht aan de geweldige hoeveelheid werkt die was verzet om de tentoonstelling tijdig gereed te krijgen en met name de inspanningen van Gijs Wilderom (restaurator vroege fortepiano’s) en Bas en Leontien Otto (Otto Piano in Zutphen).

Nieuws gaat de wereld rond
Het nieuwsfeit van de opening heeft ook de pers bereikt: regionaal en nationaal hebben Radio 4 en Radio 5, de Volkskrant, de Stentor, de Stedendriehoek en Dagblad Trouw aandacht besteed aan de opening met vermelding van deze primeur, maar ook internationaal heeft de wereldwijde dagelijkse digitale nieuwsbrief op het gebied van kunst en cultuur, de Artdaily.com van 30 juni er een bericht over geschreven.

 

Opening en onthulling op film: zie: https://youtu.be/CEuZZEa9aq4

In de Volkskrant digitaal schreef Nell Westerlaken een blog

De Artdialy.com van 30 juni: zie item over Geelvinck Music Museum

Voor meer informatie over Marie Antoinette en Sébastien Érard: lees meer