ICOMOS 18 december: Rusland – gedeeld Erfgoed en Samenwerking

18 december 2013 | 19.30 uur
Deel dit bericht:

Contacten met Rusland gaan al veel verder terug dan Peter de Grote. Nieuw archeologisch onderzoek wijst op Nederlandse vestingbouwers, die al rond 1630 vestingwallen rond de stad Rostov ontwierpen. Ook de herbezinning op een ‘vergeten’ stukje Nederlandse geschiedenis, nl. de Russische rol in de bevrijding van Napoleon, geeft aanleiding om ons tijdens de ICOMOS lezing op woensdag 18 december te verdiepen in ons gedeeld erfgoed en de samenwerking op dit terrein tussen Nederland en Rusland.

 

De vergeten vesting van Rostov door Daan Lavies

In Nederland bestaat het beeld dat Rusland pas sinds het bewind van Peter de Grote contact zocht met het Westen. In werkelijkheid gaat de Russisch-Nederlandse verbondenheid veel verder terug. De vestingwerken van Rostov, rond 1630 ontworpen door een zekere Jan Cornelius van Rodenburg, vormen hiervan tot op de dag van vandaag een tastbaar relict. Na decennia waarin de vesting weinig aandacht kreeg, is er vanuit de gemeenschap van Rostov nu veel belangstelling voor de geschiedenis en revitalisering van het monument. Naar aanleiding van een verkenningsmissie, die onlangs in het kader van het Gedeeld Cultureel Erfgoed programma is uitgevoerd, zal op de historie van deze vergeten vestingstad worden ingegaan. 

 

Culturele samenwerking in Rusland door Jon van Rooijen

Rusland is een land van contrasten. Een land dat zich beweegt tussen communisme en kapitalisme, tussen oude normen en nieuwe waarden. Een volk dat zich met elkaar verbonden voelt, maar waar ieder ook zijn eigen gang gaat. Een land dat lonkt naar de verworvenheden van het Westen, maar ook vasthoudt aan tradities en gewoonten. Hoe werk je in die omstandigheden samen in behoud en ontwikkeling van gemeenschappelijk erfgoed? Aan de hand van ervaringen met twee projecten, nabij Moskou en in het verre Siberië, wordt een korte impressie gegeven hoe die samenwerking verloopt. Vaak is er sprake van wederzijdse verrijking, maar niet zelden zijn er ook grote barrières.

 

Herdenking 1813-1814: aandacht voor vergeten bevrijders door Jurn Buisman

Museum Geelvinck Hinlopen Huis heeft ruime ervaring opgedaan met het combineren van onze eigen nationale geschiedenis met die van andere landen. Vooral in samenwerking met Rusland zijn diverse tentoonstellingen gerealiseerd. De tentoonstelling “1813: Nederland door de Russen bevrijd!” gaat nu eens niet over de outreach van Nederlanders overzee, maar over het omgekeerde: hier wordt getoond hoe geallieerde troepen -met name Russen- de Franse overheersing wisten te breken. Ook bij de terugkeer van het Huis van Oranje heeft de Russische tsaar een rol van betekenis gespeeld. Opmerkelijk is dat twee eeuwen later dit deel van de ontstaanshistorie van onze huidige monarchie vrijwel niet meer in de Nederlandse geschiedenisboekjes is terug te vinden; het accent wordt gelegd bij de zelfbevrijding. Waar het Vriendschapsjaar Nederland-Rusland 2013 aan Russische zijde juist is ingezet vanwege deze geschiedenis, lijkt in Nederland ontkenning daarvan de boventoon te voeren. Jurn Buisman, directeur van het museum, geeft een beeld van de totstandkoming van deze tentoonstelling in samenwerking met twee musea in Moskou en zijn ervaring met Rusland in het algemeen.

 

Daan Lavies (1985) is zelfstandig architectuurhistoricus. In opdracht van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed was hij betrokken bij de verkenningsmissie naar Rostov. Daan studeerde achtereenvolgens Sociale Geografie en Architectuurgeschiedenis aan de Universiteit Utrecht. Voor zijn afstudeerscriptie over zestiende-eeuwse vestingbouw ontving hij dit jaar de KNOB stimuleringsprijs voor nieuw onderzoekstalent.

Jon van Rooijen werkt als expert-adviseur erfgoed en ruimte bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en betrokken bij verschillende missies in het kader van het programma Gemeenschappelijk  Cultureel Erfgoed van de ministeries OC&W en BZ.

Jurn Buisman (1960) is initiatiefnemer en directeur van Museum Geelvinck Hinlopen Huis. In de loop der jaren heeft hij meer dan zeven tentoonstellingen in het buitenland gerealiseerd, waaronder twee in Rusland en heeft daarnaast diverse tentoonstellingen en bruiklenen vanuit het buitenland naar het eigen museum weten te halen. Tevens is hij ruim acht jaar actief betrokken geweest bij de bevordering van culturele en zakelijke banden vanuit Rusland en andere landen van de voormalige Sovjetunie met Nederland en België, en is hij sedert bijna tien jaar honorair consul van Witrusland.

 

*Let op: de voor ICOMOS-lezingen te gebruiken ingang van het Museum Geelvinck Hinlopen Huis is niet de museumingang als vermeld op de website van het museum maar Herengracht 518sous.

************************************************

De lezing vindt plaats van 19.30 tot 21.30 uur.

Vanaf 18.30 uur is er inloop met een informele borrel en maaltijd.

 

Voor ICOMOS-leden is de lezing vrij toegankelijk.

Voor niet-ICOMOS-leden bedragen de kosten voor het bijwonen van de lezing € 5,00.

De kosten voor borrel en maaltijd bedragen voor leden en niet-leden € 10,00 per persoon.

 

Aanmelding voor de lezing en de borrel/maaltijd is noodzakelijk

en kan uitsluitend via icomac@icomos.nl