Museum Het Schip dreigt op de klippen te lopen. Teken de Petitie!

Deel dit bericht:

Amsterdamse School Museum Het Schip, hét museum van de architectuur, kunst en de volkshuisvesting, wordt bedreigd in zijn bestaan. Dit unieke museum bevindt zich in het onlangs prachtig gerestaureerde volkswoningbouwcomplex Het Schip uit 1919, een ontwerp van Michel de Klerk.

Sympathisanten van Museum Het Schip zijn een petitie gestart om het Museum te redden.

Red Museum Het Schip

12.505 ondertekeningen (12 oktober 17 uur)

Teken de Petitie / steun ons met een Donatie

U kunt ons ook helpen met een donatie. Dit kan via onderstaande button, u wordt dan doorgeleid naar een betaalmodule. U kunt ook een bedrag naar keuze overmaken op rekeningnummer NL 17 INGB 0005 0833 87, ten name van Museum Het Schip, onder vermelding van “donatie”.

Doneer

Petitie

Wij

liefhebbers van de Amsterdamse School en geïnteresseerden in de geschiedenis van de volkshuisvesting

constateren

  • dat het AFK op prestatie, plan en begroting positief heeft geadviseerd voor €435.000 per jaar
  • dat door een gebrek aan middelen slechts €287.815 kon worden toegekend
  • dat, wanneer de basisexploitatie ad € 435.000 per jaar niet gedekt is, ook de fondsen het museum niet meer kunnen steunen voor het realiseren van tentoonstellingen en activiteiten en het onderhouden van het digitale platform Wendingen, dé database van de Amsterdamse School
  • Het voortbestaan wordt gegarandeerd door het ontbrekende bedrag (€147.115 per jaar) te vinden en toe te kennen.
  • Dit prachtige cultureel erfgoed is een visitekaartje voor Amsterdam en zorgt tevens voor de uitvoering van het beleid om toeristen over de stad te spreiden en een zeer brede doelgroep van nationale en internationale bezoekers te bedienen.

en verzoeken

het college van B&W het gehele en positief beoordeelde bedrag toe te wijzen aan Museum Het Schip.