MuseumN8 2013: Help, de Kozakken komen!

Deel dit bericht:

Toen om 2 uur ’s nachts de teller op 1352 bezoekers stond, konden we vaststellen dat er dit jaar nog meer Mn8 bezoekers zijn langs geweest. We schrijven 2 november 1813, in huis zit de familie in gespannen afwachting van de mogelijke komst van Kozakse troepen, waarvan de mare gaat dat ze al voor de Muiderpoort staan. Er is onrust in de stad. De aangelichte omgevallen iep maakt de sfeer nog extra dramatisch. 

Mn8 2013: 1813 – Help, de Kozakken komen!!
Het is 1813, Napoleons leger is net verslagen bij Leipzig en de gevreesde Russische Kozakken staan klaar om de Fransen te verdrijven. Het is onrustig in de stad, het gerucht gaat dat de Kozakken al voor Amsterdam staan. Het Geelvinck is in rep en roer. In 2013 is het Nederland-Rusland jaar en 200 jaar geleden dat de erfgenamen van de bouwheer van het Geelvinck hun huis definitief verlieten. 
 
Het is  een roerige 2 novembernacht in 1813. Bij het huis van Geelvinck brandt nog licht. Daar zijn enige vooraanstaande Amsterdamse burgers bijeen om zich te beraden over de situatie en hoe deze in de hand te houden en zowel het gepeupel als de Fransen rustig te houden. Maar wat, als de Kozakken echt voor de deur staan? Bij de regentenfamilies moeten Kozakse officieren in hun grachtenpaleis worden ingekwartierd. Aan de theetafel wordt naarstig bediscussieerd hoe dit gaat uitpakken. Zijn het ongemanierde, woeste Basjkieren of misschien wel charmante jonge ruiters? En wat eten Kozakken of koken ze hun eigen potje? Hoe zeg je ‘Goedemorgen’ in het Kozaks als je een van hen op de trap tegen komt?

 

Over deze en vorige Museumnachten: lees meer