Achtergrond van het Geelvinck Muziekpodium

Deel dit bericht:

Het kleinschalige muziekpodium van het Geelvinck vormt een integraal onderdeel van het beleid van het museum, dat gericht is op het in beeld brengen van de leefstijl in het wonen aan de gracht, waarbij de hedendaagse woonkamer gerelateerd wordt aan het verleden en met name de kernperiode van zijn bewonersgeschiedenis (i.c. de periode tussen de Gouden Eeuw en de industrialisatie).

De tafelpiano

Het muziekpodium concentreert zich dan ook op kamermuziek, waarbij de pianoforte – en met name de tafelpiano, het instrument bij uitstek voor de huiskamer – centraal staat. De ontwikkeling van de tafelpiano, als voorloper van de moderne piano, is nauw verbonden met de emancipatie van de burger in de 18e en begin 19e eeuw en daarmee met de maatschappelijke structuurbreuk (waarvan de Franse Revolutie wellicht het meest sprekende uiting heeft gegeven) die de basis heeft gelegd voor onze huidige samenleving. Er zijn een parallellen te trekken tussen de betekenis van de tafelpiano in deze periode en de opkomst van popmuziek in de jaren ’60: beiden brengen een nieuw geluid tot uitdrukking in letterlijke en figuurlijke zin.

Historische context

De ontwikkeling van de pianoforte en met name de tafelpiano valt samen met de kernperiode van de bewonersgeschiedenis van ons huismuseum. Door een beeld te geven van het soundscape – de muziek gespeeld in de huiskamer – wordt de beleving van de huiselijke sfeer in deze periode voor de bezoeker invoelbaar gemaakt. Door relaties te leggen tussen de kamermuziek en andere ontwikkelingen, zoals in leefstijl (bijv. modeontwikkeling in interieurinrichting), wereldbeeld (bijv. emancipatie van de burger) en hoge geschiedenis (politieke wederwaardigheden, die ieder op hun beurt ook weer gerelateerd zijn aan de bewoners van huis), wordt op inspirerende wijze de beeldvorming over het huis en haar bewoners in de context van de tijd gestimuleerd.

Muziek in de hedendaagse huiskamer

Er wordt tevens een relatie gelegd naar de hedendaagse huiskamer: uit een recent onderzoek blijkt, dat de eigen muziekkeuze als een belangrijke individualiserende factor wordt gezien van de eigen leefstijl in de woonkamer. Muziek maakt van een huis een thuis. Wij willen dat aspect van de huiskamer ook in beeld brengen.

De populariteit van de piano in opvoeding en amateurkunst

De tafelpiano is de voorloper van de rechtopstaande piano, die in vele huiskamers te vinden is. Veel ouders zien pianoles als een vereiste voor een goede opvoeding. De piano is een van de meest gebruikte muziekinstrumenten binnen de amateurkunst, mede omdat in de huiselijke sfeer hiermee kan worden geoefend. Daarnaast is de tafelpiano ook de voorloper van de digitale piano en de synthesizer. De oorsprong van de piano als populair muziekinstrument in de huiselijke sfeer willen wij laten zien en daarmee tevens een stimulerend signaal afgeven voor deze vorm van amateurkunst.

Living history

Ons muziekpodium stimuleert het bespelen en bespeelbaar houden van de tafelpiano en andere historische instrumenten. Door hedendaagse composities voor de tafelpiano te entameren, ook in de vorm van cross-overs naar andere muziekgenres en culturen, wordt deze ‘living history’ in de huidige tijd geplaatst. De stimulering van behoud en creativiteit gaan zo hand in hand.

Intieme sfeer

Het karakter van ons muziekpodium is intiem en huiselijk; het sluit aan bij het gevoel van privé huisconcerten, de ‘salon’ uit de 18e, 19e en begin 20e eeuw.