Muziek Museum gedwongen te vertrekken uit Zutphen

Deel dit bericht:
Persbericht
Zutphen, 4 nov. 2019

Mede als gevolg van de onwillige opstelling van het huidige College van Burgemeester en Wethouders van Zutphen, heeft Museum Geelvinck geen overeenstemming bereikt over de eerder geplande voortzetting van het Muziek Museum in ‘De Wildeman’. Een bouwtechnisch vochtprobleem, dat bij nader inspectie een dramatische omvang bleek te hebben, vormde uiteindelijk de laatste druppel. De ruim 120 historische piano’s gaan voorlopig in depot. Museum Geelvinck zet zijn activiteiten voor het behoud van levend muzikaal erfgoed op andere locaties voort.

Een Nederlands ‘Beethovenhuis’ in Zutphen

In 2017 werd het nieuwe Muziek Museum Zutphen nog warm onthaald door het toenmalige College. Het bood een unieke kans voor de stad om zich met Ludwig van Beethoven te profileren. In de 19e eeuw werd aangenomen, dat deze icoon van de klassieke muziek in Zutphen geboren was. Museum Geelvinck, dat de belangrijkste Nederlandse collectie 18e en 19e eeuwse piano’s beheert, zag het als een uitdaging aan dit thema inhoud te geven. Allengs groeide het Muziek Museum Zutphen uit tot een muziekinstelling, die internationale erkenning verwierf. Hiermee leek een passende invulling voor het maatschappelijk gebruik van ‘De Wildeman’ gevonden te zijn.

Onbetrouwbare overheid

Het College, dat vorig jaar aantrad, stelde echter andere prioriteiten en gaf op geen enkele wijze blijk zich te houden aan de geest van de in 2017 met het toenmalige College gesloten overeenkomst tot voortzetting van het Muziek Museum in ‘De Wildeman’. Het had geen oor voor de kostenbesparende oplossingen, die Museum Geelvinck aandroeg ten behoeve van het broodnodige herstel en de verduurzaming van het sleetse rijksmonument. De onlangs door toedoen van het museum verkregen rijkssubsidie om het forse achterstallig onderhoud weg te werken, bleek de gemeente in eigen zak te willen steken. Bovendien wilde de gemeente, dat Museum Geelvinck alle risico van de omvangrijke restauratie van ‘De Wildeman’ op zich zou nemen. Uit door het museum zelf bekostigd specialistisch onderzoek bleek te elfder ure, dat ‘De Wildeman’ met een bouwtechnisch vochtprobleem van dramatische omvang kampt. Met deze tegenvaller werd het financiële risico onaanvaardbaar hoog. Op 4 november 2019 sloot het Muziek Museum Zutphen voor het publiek. Zuur voor de staf en de leerwerkplek, die nu vervalt, en een forse domper voor alle betrokkenen, die zich hebben ingezet om het Muziek Museum Zutphen tot een succes te maken.

Toekomst Museum Geelvinck

Naast het Muziek Museum Zutphen, beheert Museum Geelvinck zijn omvangrijke collectie piano’s uit de 18e en 19e eeuw in Amsterdam en op verschillende historische locaties door het land. Met tentoonstellingen en concerten in musea, kastelen en buitenplaatsen streeft Museum Geelvinck er naar dit ‘semi-mobiele’ klinkend erfgoed levend te houden. Bij voorbeeld in het Luther Museum Amsterdam en in het Pop-up Museum Oud Amelisweerd bij Utrecht. De instrumenten worden ingezet voor vakonderwijs in samenwerking met het Conservatorium van Amsterdam en de vakopleiding voor pianotechnici. Het Geelvinck Fortepiano Festival ‘Early Piano’ is, als wereldwijd de grootste voor historische fortepiano, internationaal toonaangevend. Het daaraan verbonden wetenschappelijk symposium geniet internationale erkenning.

 

 

Meer informatie:
Jurn Buisman (alg. directeur): buisman@geelvinck.nl
tel. 0578691621 / 0206390747 / 0654794606 (Dunya Verwey)

Museum Geelvinck
Kamperweg 23
8181CS Heerde

www.geelvinck.nl

Op 30 november vindt het – voorlopig laatste – Geelvinck Wandelconcert ‘Spirit of Place’ plaats, ditmaal in Elburg in samenwerking met het Nationaal Orgelmuseum. Deze wandelconcerten zijn een initiatief van Museum Geelvinck in samenwerking met de ensembles BRISK, Musica Amphion en Camerata Trajectina.