Nationale Burendag 2011 – Urban Beekeeping

Deel dit bericht:

Voor het derde jaar organiseren wij een klein evenement in het kader van de Nationale Burendag. Dit maal in samenwerking met onder meer Slow Food Bijenbehoud, Nederlandse Bijenhoudersvereniging Amstelland en Slow Food Ark van de Smaak met als thema Urban Beekeeping ter gelegenheid van het plaatsen van een bijenkast.

Al enige jaren vindt op 24 september de Nationale Burendag plaats, een initiatief van het Oranjefonds met financiële ondersteuning door Douwe Egberts. Het Oranjefonds bevordert de betrokkenheid in de samenleving. Vooruitlopend op het jaarthema 2012 ‘groen groeit’ past het idee achter Urban Beekeeping goed. De tuin van ons museum is tijdens de publieke openingstijden vrij toegankelijk voor buurtbewoners en met regelmaat wordt hier door jong en oud (zelfs met een leeftijd van 102) van gebruik gemaakt.

Bijen vormen een onmisbare schakel in het behoud van bio-diversiteit. Daarnaast zijn het bijzonder nuttige insecten, die o.a. honing en bijenwas produceren. Door gebruik van bepaalde pesticiden zijn de bijen sterk onder druk komen te staan. Daarnaast is de productie van honing sterk geïndustraliseerd (o.a. kunstmatige insiminatie van koninginnebijen, voeding met suikerwater, routinematige medicinatie enz.). Hiertegenover is een trend voor kleinschalige, traditioneel-ambachtelijke en biologische benadering van het bijenhouden gegroeid. Binnen deze beweging is in het afgelopen decennium ook ‘Urban Beekeeping‘ ontstaan in steden als Parijs, Berlijn, Londen Tokyo en New York, waarbij de bijen worden ingezet ten behoeve van het stedelijk groen. Urban Beekeeping heeft als bijkomend positief effect, dat deze natuurlijke vorm van honingproductie dichter bij de consument wordt gebracht; zo kunnen kinderen in hun eigen buurt de imker met zijn bijenvolken in de weer zien.

Het Geelvinck wil met het plaatsen van een bijenkast de zichtbaarheid van deze natuurlijke vorm van honingproductie bevorderen. Door activiteiten voor kinderen en ouderen willen wij het belang van de bij voor onze natuur en samenleving onderstrepen. Tijdens het bijenevenement in het kader van Nationale Burendag 2011 starten wij op feestelijke wijze het Geelvinck Urban Beekeeping project, dat wij in samenwerking met o.a. de Nederlandse Bijenhoudersvereninging, de Bijenstichting, Slow Food en bijenverenigingen in en om Amsterdam verder willen uitwerken.

Programma Bijenevenement Geelvinck Nationale Burendag 2011

12.00 uur ontvangst met koffie / thee (met honing) en honinglekkernijtje

12.30 uur:

  • de imker Jan van den Berg (Bijenhoudersvereniging Amstelland), spreekt over Urban Beekeeping
  • Janneke Wolf – van der Heyden (Slow Food Bijenbehoud) spreekt over bijenbehoud, Bee Support en Wukro White Honey producers
  • Sandor Schiferli (voorzitter Slow Food Ark van de Smaak) spreekt over het belang van de bij in relatie tot bio-diverstiteit en culinair cultureel erfgoed

– ‘onthulling’ bijenkast

– daarna napraten met een proeverijtje met lokale honing, honing uit Beverwijk (van het bijenvolk van Jan van den Berg) en honing van de Veluwe

Omstreeks 13.30 uur is de bijeenkomst afgelopen.

De bijeenkomst is kosteloos toegankelijk voor een ieder die woont en/of werkt in de omgeving van het museum, Vrienden van het Geelvinck, leden van Slow Food (incl. Youth Food Movement), imkers, leden en vrienden van bijenverenigingen en de ontvangers van de Geelvinck Nieuwsbrief.

Wij stellen het op prijs als u uw komst van tevoren aan ons doorgeeft via het e-mailadres info@geelvinck.nl

Voor meer informatie over de genoemde onderwerpen verwijzen wij graag naar de volgende websites:

Nederlandse Bijenhoudersvereniging

Bijenstichting

Amsterdamse Vereniging tot Bevordering van de Bijenteelt

NBV Amstelland

Amsterdamse Honing

Slow Food

Slow Food Bijenbehoud

Slow Food Bijen Presidia

Bee Support

Slow Food Ark van de Smaak

Slow Food Foundation for Biodiversity

Youth Food Movement

Students Beekeepers of Wageningen University

Gastvrij voor de Bij

Oranjefonds

Heeft u interesse in Slow Food, sluit u dan aan bij het Slow Food Convivium Amsterdam Centrum – Grachtengordel, mede-initiatiefnemer van dit project.