Nieuw Tehuis voor een Klavecimbel bij een Klaveciniste

Deel dit bericht:
Afgelopen week schreven wij over het bijzondere verhaal van een vleugel uit de Geelvinck Collectie, waarop een zeer getalenteerde, nog maar 10-jarige pianiste, Pallavi Tewarie, thuis een reperetoire kon instuderen, waarmee zij de derde prijs won in het Steinway Concours op 14 april jl. Afgelopen maand konden wij een klaveciniste, Yana Borisova, gelukkig maken met een Zuckermann-klavecimbel, die een particulier ons ten geschenke heeft gegeven om deze een nieuw leven te geven.

Geelvinck Collectie:
Het is de missie van Museum Geelvinck om de kennis en waardering voor historische toetsinstrumenten, zoals fortepiano’s, clavichords en klavecimbels – ook kopieën ervan – te vergroten en zo het inzicht in het belang van het behoud van deze instrumenten post te doen vatten.
Deze instrumenten zijn gemaakt om bespeeld te worden. Waar mogelijk, plaatsen wij bespeelbare instrumenten uit op passende locaties, in een historische ambiance, zoals op buitenplaatsen en kastelen, maar ook bij veelbelovende leerlingen of jonge professionals. Maar enkelen kunnen het zich veroorloven om zelf een instrument aan te schaffen. Door een nieuw tehuis te zoeken voor instrumenten, waarvan er meer of gelijksoortigen in de collectie zijn of die geen bijzondere museale waarde hebben, stellen wij deze jonge  musici in staat hun speelvaardigheid en professionaliteit te vergroten.