Nieuws

Bijen in de stad – hoe doe je dat? ism Landschap Noord-Holland, 21 januari, 20 uur

Gepubliceerd: 20/01/2014

Op natuurlijke wijze bijen houden in de stad: het kan! Plaats een bijenhotel (foto), bouw een bijenpaleis (Westerpark), plant bijen-lokkers als de vlinderstruik, etc. Samen met Landschap Noord-Holland nodigen wij u uit om dit onderwerp te verkennen op dinsdag 21 januari. Drie jaar geleden is in onze tuin een bijenkast geplaatst met een vriendelijk bijenvolkje. Vorig jaar hadden we zelfs een paar potjes honing. Graag delen wij onze ervaring met u. Lees verder

Naar de Realismebeurs: 15 – 19 januari

Gepubliceerd: 14/01/2014

Van 15 tot 19 januari vindt Realisme 2014, de beurs voor hedendaagse figuratieve kunst, plaats in de Passengers Terminal aan het IJ. Museum Geelvinck voelt zich verwant aan het realisme in de schilder- en toegepaste kunst en nodigt u uit ook van hedendaags realisme kennis te nemen. Vrienden van Museum Geelvinck zijn van harte uitgenodigd op de vrijdagmiddagborrel 17 januari.

Wordt Vriend en neem een print van de uitnodiging mee! Lees verder

1813-1814: Bewoner Geelvinck in ‘heldenrol’

Gepubliceerd: 10/01/2014

Willem Gerrit van de Poll, bewoner van Herengracht 518, heeft een rol van enige betekenis gespeeld bij de gebeurtenissenin de nacht van 15 november 1813. Als luitenant van de Nationale Garde liet van de Poll de Kattenburgerbrug bezetten om zo een onrustige menigte te beletten Kattenburg binnen te trekken. Door toe te staan de houten adelaar boven de poort van het Marinegebouw neer te halen en in brand te steken, is verder plunderen voorkomen. Lees verder

Dromen op Doek: Henri Fantin-Latour in Museum Gouda

Gepubliceerd: 09/01/2014

Voor het eerst is in Nederland een overzcht-tentoonstelling te zien van de schilder Henri Fantin-Latour (1836-1904). Deze Franse schilder had een geheel eigen, fluwelige en warme manier van schilderen. Met ‘Dromen op Doek’ toont Museum Gouda de drie genres waarin Fantin-Latour zich specialiseerde: bloemstillevens, portretten en mythologische, soms mystieke voorstellingen. Maar bovenal is hij bekend om zijn rozen. Een van die rozen-schilderijen is een bruikleen van ons museum; nog te zien tot en met 30 maart. Lees verder

ICOMOS 8 januari: Polderen over de Grenzen

Gepubliceerd: 31/12/2013

Dat het Nederlands polderfenomeen ook in vroeger tijden al tot voorbeeld diende in o.a. Duitsland en Polen en daar het landschap heeft ver-Nederlandst, wordt in de ICOMOS bijeenkomst van 8 januari verduidelijkt. Historisch geograaf Hans Rennes heeft Das Alte Land bij Hamburg in kaart gebracht en Jean-Paul Corten (Rijksdienst Cultureel Erfgoed / RCE), beschrijft de rol van de Wederdopers, die al in de 16de eeuw bij de inpoldering van de Wijsseldelta in Polen betrokken waren. U kunt erbij zijn! Lees verder

Nieuwjaar in Oost en West

Gepubliceerd: 31/12/2013

Niet overal en altijd valt het nieuwe jaar op 1 januari. Toen in 1582 Paus Gregorius de Romeinse Juliaanse kalender bijstelde met een paar dagen en daarmee de Gregoriaanse (onze) tijdrekening instelde, ging de Russisch Orthodoxe Kerk daar niet in mee. Zo komt het dat Skryabins’ verjaardag op 6 januari, in Rusland op Eerste Kerstdag valt en het Russisch Nieuwjaar op 13 januari, dat elk jaar gevierd wordt, vroeger in ons museum en sedert een par jaar op de Koninklijke Industrieele Groote Club in Amsterdam. Viert u het met ons mee? Lees verder

Kerstsfeer aan de Gracht

Gepubliceerd: 19/12/2013

Buiten zet het Amsterdam Light Festival de historische binnenstad in een feestelijk licht. Binnen roept de kerstversiering in de grachtenmusea de sfeer op van een ouderwetse kerstmis. Hoe die sfeer was in de 19de eeuw, kunt u ervaren in Geelvinck en bijv. bij onze buren verderop aan de gracht: Lees verder

Pianofortes onderdak

Gepubliceerd: 19/12/2013

Via de radio (Radio 1, Dit is de Dag), artikelen in kranten (Volkskrant, Het Parool, De Telegraaf, RD) en magazines (o.a. Akkoord) en websites, zoals een bericht in de Nieuwsbrief van het Jaar van de Buitenplaats, hebben wij een oproep gedaan een ‘dakloze’ fortepiano onder dak te brengen. De respons was verrassend hoog: van Zuid-Limburg tot Oost-Groningen kregen wij serieuze aanbiedingen Lees verder

Festival ‘Winternachten aan de Amstel’, 12 – 15 december

Gepubliceerd: 10/12/2013

Tussen 12 en 15 december is de crème de la crème van de Russische klassieke kamermuziek te horen tijdens het Festival ‘Winteravonden aan de Amstel’. Het wereldberoemde Borodin Kwartet opent het festival, dat geïnspireerd is op de traditie van de befaamde ‘Decemberavonden’ in het Poesjkin Museum, opgezet door de beroemde pianst Svjatoslav Richter. Het festival sluit af met een Gala-concert, met oa het Russisch Kamerkoor en harp. Lees verder

ICOMOS 18 december: Rusland – gedeeld Erfgoed en Samenwerking

Gepubliceerd: 04/12/2013

Contacten met Rusland gaan al veel verder terug dan Peter de Grote. Nieuw archeologisch onderzoek wijst op Nederlandse vestingbouwers, die al rond 1630 vestingwallen rond de stad Rostov ontwierpen. Ook de herbezinning op een ‘vergeten’ stukje Nederlandse geschiedenis, nl. de Russische rol in de bevrijding van Napoleon, geeft aanleiding om ons tijdens de ICOMOS lezing op woensdag 18 december te verdiepen in ons gedeeld erfgoed en de samenwerking op dit terrein tussen Nederland en Rusland. Lees verder

December 1813: Kozakken in Den Haag

Gepubliceerd: 04/12/2013

Den Haag

Daags na de inhuldiging van de Prins van Oranje in Amsterdam op 2 december 1813, waar een Kozakkenregiment op de Dam een erewacht vormde, sloegen Kozakse troepen hun kamp op in Den Haag, op het Lange Voorhout. De tekenaar N. J. Penning legde dit tafereel op aquarel vast. Dat het hier gaat om Bashkierse Kozakken, is duidelijk te zien aan hun mutsen met rand van vossebont, uitlopend in een puntje. Lees verder

2 december 1813: een Rus op het bordes van het Paleis op de Dam

Gepubliceerd: 03/12/2013

Toen op 2 december 1813 de Prins van Oranje feestelijk werd ingehaald in Amsterdam, vormde het Kozakkenregiment van generaal Alexander von Benckendorff een erewacht op de Dam. Wanneer de prins dan even later op het bordes verschijnt om zich door een uitzinnige, met oranje kokardes getooide menigte toe te laten juichen, wordt hij, heel symbolisch, geflankeerd door de Engelse ambassadeur en de Russische generaal von Benckendorff. Lees verder

November 1813: van Dag tot Dag

Gepubliceerd: 28/11/2013

In de Amsterdamse sociëteit Doctrina et Amicitiae aan het Rokin zit een groep gegoede burgers bijeen en bespreekt de onzekere situatie in de stad. Het volk roept om Oranje, maar het stadsbestuur neemt geen beslissing. Een Kozaks regiment van 300 man staat voor de Muiderpoort en marcheert kort daarop door de Leidsestraat. Generaal Krayenhoff krijgt de militaire leiding en laat weten dat er wel 6000 Kozakken de stad binnen trekken! Adieu les Francais!! Lees verder

Afscheid van onze iep

Gepubliceerd: 28/11/2013

We hebben afscheid moeten nemen van de iep, gevallen tijdens de heftige storm van maandag 28 oktober. Iepenhout wordt door timmerlieden hoog gewaardeerd, maar ook door bijv. clavecimbel-bouwers. In elk geval houden we een mooi stuk van de stam van onze iep voor her-gebruik, bijv. om er een tuinbank van te maken of het door een hout-kunstenaar te laten bewerken tot een kunstwerk als waardige hommage aan de gevallen iep. Lees verder

Slow Food en Chocola, 28 november

Gepubliceerd: 22/11/2013

Sinterklaas is in het land en overal zijn weer chocoladeletters te koop. Maar hoe kom ik aan slaafvrije chocola? Zoals altijd heeft Piet een oplossing voor alle lastige vragen waar de Sint mee zit: kom op donderdag 28 november naar de Slowfoodtafel op de Koninklijke Industrieele Groote Club en maak kennis met Tony’s Chocolonely: een Nederlands chocolademerk met een visie: het behalen van 100% slaafvrije chocola wereldwijd. Kom dat proeven! Lees verder

14 november: Kozakken trekken Geelvinck binnen

Gepubliceerd: 20/11/2013

Op 14 november 1813 trok een regiment Basjkierse Kozakken Wijhe binnen en stak in Amsterdam een woedende menigte Franse douanehuisjes in brand. Precies 200 jaar later, leest de Minister van Cultuur van de Autonome Republiek Bashkortostan, Valentina Latypova, een persoonlijke boodschap van de President van Bashkortostan voor en schudt  Boudewijn Oranje, namens het Stadsdeel Amsterdam-Centrum aanwezig, hartelijk de hand: ‘1813’ is geopend! Lees verder

Tentoonstelling ‘1813’ open vanaf 16 november

Gepubliceerd: 12/11/2013

Wist u dat de Kozakken in 1813 Nederland hebben bevrijd van Napoleon en zo de weg vrijgemaakt hebben voor ons Koninkrijk? Een onderbelicht stukje Hollandse geschiedenis wordt onder de loep genomen in onze nieuwe tentoonstelling” ‘1813 – Nederland door de Russen bevrijd!’; met bruiklenen van o.a. het State Pushkin Museum en het Glinka Museum in Moskou, met instrumenten, die door Kozakken echt op veldtocht zjn gebruikt! Meer over ‘1813 – Nederland door de Russen bevrijd! Lees verder

CD Release ‘Wagner Transcriptions’, Camiel Boomsma – piano

Gepubliceerd: 12/11/2013

Pianist Camiel Boomsma presenteert op zondag 17 november zijn nieuwe CD ‘Wagner Transcriptions’ voor piano. Na een korte inleiding door Philip Westbroek, auteur van ‘Kunstwerk van de Toekomst’, brengt Camiel met Joris van Rijn en Mick Stirling, resp. concertmeester en solo-cellist van het Radiophilharmonisch Orkest, bewerkingen voor kamerbezetting, U bent welkom! Lees verder

Radio: redt dakloze antieke piano’s

Gepubliceerd: 07/11/2013

Al deze ruim 70 historische piano’s zoeken onderdak, liefst in patriciërshuizen, buitenplaatsen en kastelen, waar ze ook bespeeld kunnen worden. Onze oproep tijdens het festival, in de krant en op Radio 1 en 4 heeft diverse positieve reacties teweeg gebracht: maar liefts tien nieuwe potentiële monumentale locaties hebben zich uit het gehele land gemeld; van Zuid-Limburg tot Noord-Oost Groningen. Ook kregen we reacties van mensen die zich in willen zetten voor fondsenwerving, of als vrijwilliger of ambassadeur. Lees verder

MuseumN8 2013: Help, de Kozakken komen!

Gepubliceerd: 05/11/2013

Toen om 2 uur ’s nachts de teller op 1352 bezoekers stond, konden we vaststellen dat er dit jaar nog meer Mn8 bezoekers zijn langs geweest. We schrijven 2 november 1813, in huis zit de familie in gespannen afwachting van de mogelijke komst van Kozakse troepen, waarvan de mare gaat dat ze al voor de Muiderpoort staan. Er is onrust in de stad. De aangelichte omgevallen iep maakt de sfeer nog extra dramatisch. Lees verder

Stormschade: iep in de vijver

Gepubliceerd: 28/10/2013

De extreem zware storm van vandaag, 28 oktober, heeft ook in onze tuin een slachtoffer geeist: onze iep is omgewaaid en ligt met zijn kruin in de vijver. Het 19de eeuwse voigelbad is gelukkig niet geraakt en staat nog overeind op zijn sokkel en ook de zonnewijzer is intact, alleen een van de twee leeuwtjes ligt naast zijn voetstuk. Onze iep zal nu geen onderdeel meer vormen van de ‘Springsnow Iepenroute‘. Lees verder

6000 bollen de grond in

Gepubliceerd: 23/10/2013

in de derxe week van oktober 20In onze tuin zijn de afgelopen week 6000 bollen de grond in gegaan waaronder zeer oude, maar ook nieuwere  soorten. Rondom de vijver staan in een veld van Blauwe Druifjes (Muscari armeniacum 1877)  onder andere  Tulipa ‘Philippe de Comines’ uit 1891,  Vossendruif (Fritillaria uva-vulpis 1974), Narcissus Tahlia (1952) en de statige Fritillaria Persica (1573) en F. ‘Rubra Maxima’ (1665) Lees verder

Het Geelvinck Pianoforte Festival in retrospectief

Gepubliceerd: 17/10/2013

Met twee openbare masterclasses door Stanley Hoogland en Michael Tsalka werd op 14 oktober 2013 de derde editie van het Geelvinck Pianoforte Festival in ons museum afgerond. Maar liefst vier wereldpremières voor pianoforte tafelpiano, waaronder het zeer aansprekende “Waterspel” van René Samson (Paramaribo/Amsterdam), en twee Nederlandse premières waren onder meer het resultaat van een week muziek voor de historische pianoforte tafelpiano en vleugel. Het doel om het stof van de tafelpiano te blazen en de historische piano onder de aandacht van een breder publiek te brengen, lijkt daarmee geslaagd te zijn. Lees verder

De Sweelinck Collectie staat op straat

Gepubliceerd: 07/10/2013

Bekijk de video van het flash mob concert !

Wat: flashmob concert op de 7 Bruggen-brug
Wie: Shuann Chai speelt Beethoven’s Mondschein Sonate (1802)
Instrument: pianoforte tafelpiano door John Broadwood uit 1803
Waar: brug Herengracht over de Reguliersgracht, Amsterdam
Wanneer: dinsdag 8 oktober 12 uur ’s middags

Waarom ?

Lees verder