Nieuws

ICOMOS: De Wadden, Cultuur en Natuur, 12 maart

Gepubliceerd: 28/02/2014

Werelderfgoedgebied de Wadden vormt een boeiende biotoop, waar natuur en cultuur elkaar ontmoeten en kunnen versterken, maar elkaar ook in de weg kunnen zitten. Joop Mulder, oprichter van Oerol, bekijkt de rol van (landschaps)kunst in het vergroten van de bewustwording van de Wadden als werelderfgoed. Marcel van Ool schetst de rol van Staatsbosbeheer als beheerder van natuur maar ook steeds meer van gebouwde monumenten. Natuur en cultuur; dat wringt soms … Lees verder

In Memoriam Vladimir Petrovsky

Gepubliceerd: 27/02/2014

Op 21 februari 2014 overleed, na een lang en moeilijk ziekbed, in Moskou op tachtigjarige leeftijd ons oud-bestuurslid, oud-ambassadeur Prof. Dr. Vladimir Fedorovich Petrovsky. Deze aimabele en eloquente academicus cum diplomaat heeft zich zijn gehele leven ingezet om door middel van dialoog te komen tot stabilisering en inbedding van potentiële oorlogshaarden. Lees verder

1813: Kozakkenmuziek

Gepubliceerd: 19/02/2014

Oorlog en vrede: muziek wordt voor beide doelen ingezet. In onze tentoonstelling 1813 zijn een trommel en twee trompetten te zien die daadwerkelijk door de Russen, met name het Tula Regiment, zijn gebruikt op hun veldtocht naar het westen. Deze instrumenten hebben in 1813 ook de bevrijding van Nederland aangekondigd. Zij behoren tot de ‘Silver Collection’ van het Glinka Museum in Moskou, het grootste muziekinstrumenten museum ter wereld. Lees verder

ICOMOS: Expeditie Oman, 12 februari

Gepubliceerd: 05/02/2014

Expeditie Oman door David Bouman: lezing en flm

In augustus 1763 zeilde het VOC-schip Amstelveen van Batavia naar Kareek in de Perzische Golf. Voor de kust van Oman, bij Ras Madrakah, kwam het schip in dikke mist terecht, liep op een zandbank en verging. Van de bemanning van 105 man, overleefden er slechts 30. Deze 30 schipbreukelingen moesten een barre tocht van 500 kilometer door de woestijn trotseren om weer in de bewoonde wereld terecht te komen. Lees verder

Onze Hondecoeter naar het Catharijneconvent

Gepubliceerd: 05/02/2014

De Rode Kamer zal het zes maanden zonder het monumentale schilderij van Gilles D’Hondecoeter moeten doen. Het tafereeltje in de linkeronderhoek, ‘Jezus geneest de blinde’ en mogelijk geschilderd door David Vinckboons (1576 – 1632), is daar debet aan. Met ‘Thuis in de Bijbel, Oude Meesters – Grote Verhalen’ belicht het Catharijneconvent tussen 8 februari en 10 augustus, hoe bijbelse verhalen ingebed zijn in de kunst en cultuur van de Lage Landen. Lees verder

Groeten uit St. Petersburg

Gepubliceerd: 29/01/2014

Een bijzondere aanvulling op de tentoonstelling ‘Blokkade’, vormen de uitvergrootte ansichtkaarten ‘Groeten uit St. Petersburg’, die een beeld geven van het pre-revolutionaire Rusland van rond 1900. Deze collectie uit de nalatenschap van het echtpaar de Bock-Beljankina toont beelden van Tsaristisch Rusland, vlak voor de Bolsjewiekse machtsovername, maar is ook een weerslag van de persoonlijke indrukken van de reiziger, die het uitgestrekte Rusland destijds bereisde. Lees verder

Herinnering Beleg van Leningrad, 27 januari 1944 – 27 januari 2014

Gepubliceerd: 24/01/2014

Met een kleine, maar indrukwekkende fototentoonstelling en een film besteden wij, in samenwerking met de Ambassade van de Russische Federatie, aandacht aan de herdenking van het beleg van Leningrad (dat later de oude naam St. Petersburg weer terugkreeg). Op 27 januari is het 70 jaar geleden dat het Rode Leger Leningrad, na een beleg van 872 dagen en meer dan een miljoen burgerslachtoffers, van de Duitse troepen wist te bevrijden. 

Lees verder

Tuinvogeltelling 2014

Gepubliceerd: 23/01/2014

Tussen de onluikende sneeuwklokjes en onder de winterbloeiende prunus subhirtellea ‘Autumnalis’ (foto), hebben onze TuinVincken op 18 januari aan de Nationale Tuinvogeltelling meegedaan. Het resultaat: 3 eksters, 2 halsbandparkieten, 3 kokmeeuwen, 4 koolmezen, 3 merels, 4 pmpelmezen, 1 roodborstje, 2 staartmezen, 5 stadsduiven, 2 wilde eenden, 2 zwarte kraaien.
 
Vogelbescherming Nederland schreef ons het volgende bericht:  Lees verder

Bijen in de stad – hoe doe je dat? ism Landschap Noord-Holland, 21 januari, 20 uur

Gepubliceerd: 20/01/2014

Op natuurlijke wijze bijen houden in de stad: het kan! Plaats een bijenhotel (foto), bouw een bijenpaleis (Westerpark), plant bijen-lokkers als de vlinderstruik, etc. Samen met Landschap Noord-Holland nodigen wij u uit om dit onderwerp te verkennen op dinsdag 21 januari. Drie jaar geleden is in onze tuin een bijenkast geplaatst met een vriendelijk bijenvolkje. Vorig jaar hadden we zelfs een paar potjes honing. Graag delen wij onze ervaring met u. Lees verder

Naar de Realismebeurs: 15 – 19 januari

Gepubliceerd: 14/01/2014

Van 15 tot 19 januari vindt Realisme 2014, de beurs voor hedendaagse figuratieve kunst, plaats in de Passengers Terminal aan het IJ. Museum Geelvinck voelt zich verwant aan het realisme in de schilder- en toegepaste kunst en nodigt u uit ook van hedendaags realisme kennis te nemen. Vrienden van Museum Geelvinck zijn van harte uitgenodigd op de vrijdagmiddagborrel 17 januari.

Wordt Vriend en neem een print van de uitnodiging mee! Lees verder

1813-1814: Bewoner Geelvinck in ‘heldenrol’

Gepubliceerd: 10/01/2014

Willem Gerrit van de Poll, bewoner van Herengracht 518, heeft een rol van enige betekenis gespeeld bij de gebeurtenissenin de nacht van 15 november 1813. Als luitenant van de Nationale Garde liet van de Poll de Kattenburgerbrug bezetten om zo een onrustige menigte te beletten Kattenburg binnen te trekken. Door toe te staan de houten adelaar boven de poort van het Marinegebouw neer te halen en in brand te steken, is verder plunderen voorkomen. Lees verder

Dromen op Doek: Henri Fantin-Latour in Museum Gouda

Gepubliceerd: 09/01/2014

Voor het eerst is in Nederland een overzcht-tentoonstelling te zien van de schilder Henri Fantin-Latour (1836-1904). Deze Franse schilder had een geheel eigen, fluwelige en warme manier van schilderen. Met ‘Dromen op Doek’ toont Museum Gouda de drie genres waarin Fantin-Latour zich specialiseerde: bloemstillevens, portretten en mythologische, soms mystieke voorstellingen. Maar bovenal is hij bekend om zijn rozen. Een van die rozen-schilderijen is een bruikleen van ons museum; nog te zien tot en met 30 maart. Lees verder

ICOMOS 8 januari: Polderen over de Grenzen

Gepubliceerd: 31/12/2013

Dat het Nederlands polderfenomeen ook in vroeger tijden al tot voorbeeld diende in o.a. Duitsland en Polen en daar het landschap heeft ver-Nederlandst, wordt in de ICOMOS bijeenkomst van 8 januari verduidelijkt. Historisch geograaf Hans Rennes heeft Das Alte Land bij Hamburg in kaart gebracht en Jean-Paul Corten (Rijksdienst Cultureel Erfgoed / RCE), beschrijft de rol van de Wederdopers, die al in de 16de eeuw bij de inpoldering van de Wijsseldelta in Polen betrokken waren. U kunt erbij zijn! Lees verder

Nieuwjaar in Oost en West

Gepubliceerd: 31/12/2013

Niet overal en altijd valt het nieuwe jaar op 1 januari. Toen in 1582 Paus Gregorius de Romeinse Juliaanse kalender bijstelde met een paar dagen en daarmee de Gregoriaanse (onze) tijdrekening instelde, ging de Russisch Orthodoxe Kerk daar niet in mee. Zo komt het dat Skryabins’ verjaardag op 6 januari, in Rusland op Eerste Kerstdag valt en het Russisch Nieuwjaar op 13 januari, dat elk jaar gevierd wordt, vroeger in ons museum en sedert een par jaar op de Koninklijke Industrieele Groote Club in Amsterdam. Viert u het met ons mee? Lees verder

Kerstsfeer aan de Gracht

Gepubliceerd: 19/12/2013

Buiten zet het Amsterdam Light Festival de historische binnenstad in een feestelijk licht. Binnen roept de kerstversiering in de grachtenmusea de sfeer op van een ouderwetse kerstmis. Hoe die sfeer was in de 19de eeuw, kunt u ervaren in Geelvinck en bijv. bij onze buren verderop aan de gracht: Lees verder

Pianofortes onderdak

Gepubliceerd: 19/12/2013

Via de radio (Radio 1, Dit is de Dag), artikelen in kranten (Volkskrant, Het Parool, De Telegraaf, RD) en magazines (o.a. Akkoord) en websites, zoals een bericht in de Nieuwsbrief van het Jaar van de Buitenplaats, hebben wij een oproep gedaan een ‘dakloze’ fortepiano onder dak te brengen. De respons was verrassend hoog: van Zuid-Limburg tot Oost-Groningen kregen wij serieuze aanbiedingen Lees verder

Festival ‘Winternachten aan de Amstel’, 12 – 15 december

Gepubliceerd: 10/12/2013

Tussen 12 en 15 december is de crème de la crème van de Russische klassieke kamermuziek te horen tijdens het Festival ‘Winteravonden aan de Amstel’. Het wereldberoemde Borodin Kwartet opent het festival, dat geïnspireerd is op de traditie van de befaamde ‘Decemberavonden’ in het Poesjkin Museum, opgezet door de beroemde pianst Svjatoslav Richter. Het festival sluit af met een Gala-concert, met oa het Russisch Kamerkoor en harp. Lees verder

ICOMOS 18 december: Rusland – gedeeld Erfgoed en Samenwerking

Gepubliceerd: 04/12/2013

Contacten met Rusland gaan al veel verder terug dan Peter de Grote. Nieuw archeologisch onderzoek wijst op Nederlandse vestingbouwers, die al rond 1630 vestingwallen rond de stad Rostov ontwierpen. Ook de herbezinning op een ‘vergeten’ stukje Nederlandse geschiedenis, nl. de Russische rol in de bevrijding van Napoleon, geeft aanleiding om ons tijdens de ICOMOS lezing op woensdag 18 december te verdiepen in ons gedeeld erfgoed en de samenwerking op dit terrein tussen Nederland en Rusland. Lees verder

December 1813: Kozakken in Den Haag

Gepubliceerd: 04/12/2013

Den Haag

Daags na de inhuldiging van de Prins van Oranje in Amsterdam op 2 december 1813, waar een Kozakkenregiment op de Dam een erewacht vormde, sloegen Kozakse troepen hun kamp op in Den Haag, op het Lange Voorhout. De tekenaar N. J. Penning legde dit tafereel op aquarel vast. Dat het hier gaat om Bashkierse Kozakken, is duidelijk te zien aan hun mutsen met rand van vossebont, uitlopend in een puntje. Lees verder

2 december 1813: een Rus op het bordes van het Paleis op de Dam

Gepubliceerd: 03/12/2013

Toen op 2 december 1813 de Prins van Oranje feestelijk werd ingehaald in Amsterdam, vormde het Kozakkenregiment van generaal Alexander von Benckendorff een erewacht op de Dam. Wanneer de prins dan even later op het bordes verschijnt om zich door een uitzinnige, met oranje kokardes getooide menigte toe te laten juichen, wordt hij, heel symbolisch, geflankeerd door de Engelse ambassadeur en de Russische generaal von Benckendorff. Lees verder

November 1813: van Dag tot Dag

Gepubliceerd: 28/11/2013

In de Amsterdamse sociëteit Doctrina et Amicitiae aan het Rokin zit een groep gegoede burgers bijeen en bespreekt de onzekere situatie in de stad. Het volk roept om Oranje, maar het stadsbestuur neemt geen beslissing. Een Kozaks regiment van 300 man staat voor de Muiderpoort en marcheert kort daarop door de Leidsestraat. Generaal Krayenhoff krijgt de militaire leiding en laat weten dat er wel 6000 Kozakken de stad binnen trekken! Adieu les Francais!! Lees verder

Afscheid van onze iep

Gepubliceerd: 28/11/2013

We hebben afscheid moeten nemen van de iep, gevallen tijdens de heftige storm van maandag 28 oktober. Iepenhout wordt door timmerlieden hoog gewaardeerd, maar ook door bijv. clavecimbel-bouwers. In elk geval houden we een mooi stuk van de stam van onze iep voor her-gebruik, bijv. om er een tuinbank van te maken of het door een hout-kunstenaar te laten bewerken tot een kunstwerk als waardige hommage aan de gevallen iep. Lees verder

Slow Food en Chocola, 28 november

Gepubliceerd: 22/11/2013

Sinterklaas is in het land en overal zijn weer chocoladeletters te koop. Maar hoe kom ik aan slaafvrije chocola? Zoals altijd heeft Piet een oplossing voor alle lastige vragen waar de Sint mee zit: kom op donderdag 28 november naar de Slowfoodtafel op de Koninklijke Industrieele Groote Club en maak kennis met Tony’s Chocolonely: een Nederlands chocolademerk met een visie: het behalen van 100% slaafvrije chocola wereldwijd. Kom dat proeven! Lees verder

14 november: Kozakken trekken Geelvinck binnen

Gepubliceerd: 20/11/2013

Op 14 november 1813 trok een regiment Basjkierse Kozakken Wijhe binnen en stak in Amsterdam een woedende menigte Franse douanehuisjes in brand. Precies 200 jaar later, leest de Minister van Cultuur van de Autonome Republiek Bashkortostan, Valentina Latypova, een persoonlijke boodschap van de President van Bashkortostan voor en schudt  Boudewijn Oranje, namens het Stadsdeel Amsterdam-Centrum aanwezig, hartelijk de hand: ‘1813’ is geopend! Lees verder