oud-Voorzitter ICOMOS NL, Jonkheer Diederik Six nu Ridder Six, Zeist, 26 maart 2019

Deel dit bericht:

Het heeft Zijne Majesteit behaagt …. zo sprak de burgemeester van Zeist op 26 april j.l. Diederik Six toe bij diens benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau voor zijn verdiensten op het gebied van water en erfgoed, waarvoor hij zich binnen ICOMOS al jaren heeft  ingezet.

Burgemeester Koos Jansssen van Zeist noemde in zijn laudatio uit onderstaande biografische gegevens een aantal hoogtepunten, die aan de overwegingen tot toekenning van het lintje aan Diederik Six hebben bijgedragen.
Jhr Ir D. L. Six, architect en fotograaf, startte alweer meer dan 25 jaar geleden Six Architects.
Internationaal restauratie en advies werk volgde:
Kasteel St George d’Elmina, Ghana
Fort Amsterdam, St Maarten
Nationaal Museum Concept, Sanaa Jemen
In Nederland
Restauratie
Kasteel Sterkenburg, Driebergen
Landhuis Rustwijk, Doorn
Landhuis Gaudiamus, Bilthoven
Oude raadhuis Vught
Onderscheidende traditionele nieuwbouw
(Niet genoemd)
Daniel Marotplein, Zeist
Villa Uilenbosch, Zeist
La Couronne, Vught
Oud voorzitter  Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond / KNOB
Stimuleringsprijs jong accademisch talent KNOB,
initiatiefnemer tot de ‘Six Penning’
Bestuurder en oud-voorzitter Icomos.nl
Initiator Water & Heritage Program
Statement of Amsterdam
Water & Heritage awareness shield
En nog een aantal onbenoemde besturen…