Pallavi Nandoe Tewarie Prijswinnares Steinway Concours 2018, Kleine Zaal 14 april

Deel dit bericht:
De Finale van het Internationale Steinway Concours 2018 vond 14 april plaats in de Kleine Zaal van het Concertgebouw: het podium waar Pallavi Nandoe Tewarie, nog maar 10 jaar oud, de derde plaats veroverde in de leeftijdscategorie tot 11 jaar.  Na nog geen drie jaar pianoles, heeft Pallavi al (inter)nationale aandacht op zich gevestigd met deze derde prijs van het prestigieuze Steinway Concours – Pallavi heeft haar concours-repertoire wel op een instrument uit de Geelvinck Collectie ingestudeerd!

Voorrondes bij Ypma Piano’s in Alkmaar 
Na het winnen van de twee voorrondes, georganiseerd door Ypma Piano’s in Alkmaar, was Pallavi genomineerd voor deelname aan de Finale in de Kleine Zaal van het Concertgebouw.
Pallavi had een verrassend repertoire gekozen: na twee Kleine Preludes van Bach, volgde het spetterende ‘Scherzo Humoristique: the Cat and the Mouse’ van Aaron Copland: pure pianopret, waar je de kat en de muis achter elkaar aan hoorde rennen!
Geelvinck Collectie
Sinds twee en een half jaar krijgt Pallavi ook les op het Koninklijk Conservatorium van Den Haag en oefent thuis op een begin 20ste eeuwse Ibachvleugel, een bruikleen uit de collectie van Museum Geelvinck. Oorspronkelijk een schenking van een particulier, heeft dit instrument een ‘tweede leven’ bij deze veelbelovende jonge pianiste, die in zo korte tijd heeft bewezen tot de besten van haar leeftijd in Nederland te behoren.
Het is de missie van Museum Geelvinck om de kennis en waardering voor historische piano’s te vergroten en zo het inzicht in het belang van het behoud van deze instrumenten post te doen vatten.
Piano’s zijn gemaakt om bespeeld te worden. Waar mogelijk, plaatsen wij bespeelbare instrumenten uit op passende locaties, in een historische ambiance, zoals op buitenplaatsen en kastelen, maar ook bij veelbelovende leerlingen of jonge professionals. Pallavi’s verbluffende prestaties sterken ons in de overtuiging dat wij op de goede weg zijn met historische piano’s ‘onder de mensen’ te brengen.