Huize Kolthoorn
Kamperweg 23
8181 CS, Heerde

Huize Kolthoorn

Huize Kolthoorn is de uit 1880 stammende buitenplaats op landgoed Kolthoorn, dat ooit de gehele buurtschap Kolthoorn met de aanpalende bos- en heidegebieden (nu Landgoed Boshoven) besloeg. In 1899 betrok de toen internationaal bekende kunstschilder Jan Kleintjes (1872-1955) met zijn echtgenote Hedwig Kleintjes-van Osselen (1871-1936) het hoofdhuis met koetshuis en herschiepen het in een kunstenaarsparadijs met een groot atelier (1904) en een fraaie aangelegde tuin.

Er werden regelmatig concerten georganiseerd. Museum Geelvinck heeft zijn wortels in het huis, dat sedert 1956 bewoont wordt door de familie Buisman. Sinds enkele decennia zijn er eveneens het kantoor en depot van Museum Geelvinck gevestigd. Sedert de verhuizing uit Zutphen, hebben enige historische piano’s hun plaats gevonden in het grote atelier. Bezoek uitsluitend op afspraak. Participant Citta Slow Heerde.

Huize Kolthoorn is the country house on the Kolthoorn estate dating from 1880, which once covered the entire hamlet of Kolthoorn with the adjacent woodland and heathland areas (now Landgoed Boshoven).

In 1899, the then internationally renowned painter Jan Kleintjes (1872-1955) and his wife Hedwig Kleintjes-van Osselen (1871-1936) moved into the main house with coach house and transformed it into an artist’s paradise with a large studio (1904) and a beautifully landscaped garden. Performances were organized regularly. Museum Geelvinck has its roots in the house, which has been inhabited by the Buisman family since 1956. The office and depot of Museum Geelvinck have also been located there for several decades. Since the move from Zutphen, some historical pianos have found their place in the large studio. Visits by appointment only. Participant Citta Slow Heerde.