Kasteel Amerongen
Drostestraat 20
3958 BK, Amerongen

Kasteel Amerongen

Kasteel Amerongen is een kasteel in de uiterwaarden van de Nederrijn in de buurt van Amerongen Het behoort tot de ‘Top 100 van de Rijksdienst voor Monumentenzorg uit 1990. De vroegste bouw dateert van 1286, in 1597 erkend als ridderhofstad. In het rampjaar 1672 bevindt het huis zich in de vuurlinie van de Franse aanval door de Zonnekoning en wordt het door Franse tropen in 1673 in brand gestoken. De herbouw onder supervisie van de toenmalige bewoonster Margaretha Turnor, vrouw van Godart Adriaan van Reede, in Hollands-classicistische stijl is greed in 1680. De van Reeds zijnOranjegezind en vertrekken met de Stadhouder Willem V naar Engeland, waar zij de titel Graven van Athlone verwerven. Amerongen komt in 1879 via de vrouwelijke lijn in bezit van de Graven van Aldenburgh Bentinck. In 1918 geeft het huis onderdak aan de gevluchte Duitse keizer, voor deze Huis Doorn betrekt. In 1967 wordt het kasteel overgedragen aan de Stichting Utrechtse Kastelen en wordt sinds 1982 beheerd door de Stichting Kasteel Amerongen.