Kerk van ’t Woudt
't Woudt 25
2636 HD, Schipluiden

Kerk van ’t Woudt

Het charmante kerkje van ’t Woudt is een Rijksmonument. Het kent een levendige kerkgemeenschap en dient regelmatig als podium voor concerten. Het dorp ’t Woudt wordt al in 1277 genoemd, wanneer Floris V toestemming geeft zelf een pastoor aan te trekken. Het eeuwenoude kerkdorp ’t Woudt wordt wel gezien als het kleinste dorpje van Nederland.

Van de laat-middeleeuwse parochiekerk zijn bewaard gebleven: de toren (waarschijnlijk eerste helft 14e eeuw) en het eenbeukige schip (midden 16e eeuw) gedekt door een houten tongewelf. Restauratie 1958, waarbij doopkapel aan de noordzijde herbouwd. Oud meubilair: kansel (eerste helft 17e eeuw), bank met toognissen (eerste helft 17e eeuw), drie gestoelten en doophek met lezenaar (18e eeuw). Tekstbord met eenvoudig lofwerk, 1599, eenvoudig tekstbord ca. 1600, epitaaf voor J.Dirckzn. Houwaert. Klokkenstoel met klok van H. de Borch, 1516, diam. 94 cm. Mechanisch torenuurwerk, L.W.F. Volcke, 1913, later voorzien van elektrische opwinding.

Adres: ’t Woudt 25, 2636 HD Schipluiden

 

Kerkdorp ’t Woudt
’t Woudt is een kerkdorp in de gemeente Midden-Delfland, in de Nederlandse provincie Zuid-Holland. Het dorp ligt tussen Den Hoorn en De Lier.

Het dorp, dat vaak omschreven wordt als schilderachtig dorpje tussen de weilanden, wordt reeds in 1277 genoemd. Het is een klein dorp dat bestaat uit een laatgotisch kerkje, een paar boerderijen, enkele huizen, een herberg/café, een pastorie en een kosterswoning. In 2006 woonden er 36 mensen. Het gehele dorp is beschermd dorpsgezicht.

’t Woudt is bereikbaar door op de A4 de afslag De Lier te nemen en de borden De Lier te volgen. Men komt dan terecht op de Woudseweg (N223). Als men na anderhalve kilometer op die weg rechts afslaat komt men op een voor auto’s doodlopende weg die de Woudse polder inloopt. Na 1 kilometer over deze weg rijdt men ’t Woudt in.

 

Geschiedenis:
In 1277 gaf Floris V de parochianen van ’t Woudt het recht om de eigen pastoor voor te dragen. Dit was een belangrijk voorrecht dat maar zelden werd verleend. ’t Woudt telde in 1561 twee boerderijen, negen huisjes, een herberg, een pastorie en een kosterswoning. Het unieke is, dat dit aantal in de loop der tijden nauwelijks is veranderd. Op oude kaarten is te zien dat het patroon van de bebouwing tot op de dag van vandaag gelijk is gebleven.

In 1475 was Karel de Stoute, graaf van Holland op doortocht door het dorp, waar hij hartelijk ontvangen werd door leenman Aam van der Burch. Hij deed een royal gebaar naar de graaf toe door zijn 12 volwassen zonen aan te bieden om hem te dienen.

’t Woudt had ook een school, die zo’n goede naam had, dat niet alleen de Woudtse jongeren, maar ook kinderen van elders ernaartoe kwamen. Het achterhuis van de huidige kosterswoning deed tot 1874 dienst als school.

’t Woudt werd op 1 januari 1812 opgericht als zelfstandige gemeente onder toevoeging van de Bataafse gemeenten Groeneveld, Hoog- en Woud-Harnasch en een gedeelte van Hof van Delft. Op 1 april 1817 werden deze toevoegingen ongedaan gemaakt en werd de gemeente ’t Woudt opgeheven en weer opgedeeld over deze drie gemeenten.

bron: wikipedia