Oude Bornhof in Zutphen
Oude Bornhof 55-57
7201 DX, Zutphen

Oude Bornhof in Zutphen

Het Oude Bornhof: schuin tegenover Huis de Wildeman, waar nu het Geelvinck Muziek Museum is gevestigd aan de Zaadmarkt in Zutphen, is de ingang naar de Oude Bornhof. Op de poort staan stenen beelden die aangeven voor wie het hofje werd gebouwd. Hier sleten de oudjes hun godvruchtige laatste dagen. In de Oude Bornhof staat het huis waar de kanunnik Borro omstreeks het jaar 1300 leefde.

Bouwjaar 1343

Dit pand dateert van kelder tot kap nog geheel uit de bouwtijd, het is gebouwd in 1343 in opdracht van een rijke kanunnik van het kapittel van de Sint Walburgiskerk, genaamd Borro. In 1320 bepaalde Borro dat zijn huis en erf ten dienste zouden moeten staan aan de verzorging van arme bejaarde inwoners. Borro zal vermoedelijk tot zijn overlijden in 1349 zelf nog actief armenzorg hebben uitgeoefend. Na zijn dood ging de stichting zonder hem verder. In 1611 werd hier het oude mannen- en vrouwenhuis opgericht met beperkte ruimte voor verpleging van zieken. In de loop der tijd breidde het complex zich langzaam uit door aankoop en schenkingen.
Het huis en hof hebben al die tijd, tot 1962 ten dienst gestaan van bejaarden. Vanaf 1969 kwam het huis en de hof leeg te staan en waren er plannen voor afbraak. Gelukkig werd dit voorkomen door de oprichting van NV Stadsherstel Zutphen (1975) die de hof redt van de slopershamer. Huize Borro werd in 1978 gerestaureerd (nadat de NV de overige bebouwing op de hof had gerenoveerd in 47 moderne appartementen.

In de voorgevel bevindt zich een klok die zeer bijzonder is door zijn verschijningsvorm en vanwege de plek waar hij is gesitueerd. De klok is niet meer volledig origineel. Oorspronkelijk had het een bewegende plaat die de maanstand, de datum en de tijd (alleen in hele uren) aangaf. De datum 1887 correspondeert met de grote renovatie van het Oude Bornhof die gepaard ging met sloop en nieuwbouw. De naam Lëting is van de ‘horlogiemaker’ Arnoldus Lëting, geboren in 1747 en een echte Zutphenaar die de klok heeft vervaardigd.

 

Genietcafé