Pre-view Geelvinck MuziekMuseum Zutphen – 10 mei 2017

Het Geelvinck MuziekMuseum in Zutphen krijgt steeds meer vorm en inhoud – letterlijk: met grote verhuisauto’s die zich door de smalle Zutphense straatjes persten, is het grootste deel van de collectie fortepiano’s nu binnen gebracht. Als eerste hebben wij onze buren, de bewoners van de Zaadmarkt, uitgenodigd voor een sneak pre-view. Op 10 mei stonden onze deuren open voor de buren en op 13 mei kwamen de eerste vrijwilligers langs om kennis te maken.

Het verhuizen en binnenbrengen van de fortepiano’s, tafelpiano’s en vleugels was geen sinecure in een gebouw zonder lift. De beste en bespeelbare instrumenten konden door de geopende staldeuren naar binnen gebracht. Met een hydraulische lift aan de achterkant van het gebouw, werden de instrumenten door het raam naar binnen geschoven.

Het is de bedoeling dat Geelvinck MuziekMuseum op 30 juni voor het publiek geopend is. Roland Spek, de nieuwe directeur, is al decennialang bij Museum Geelvinck betrokken. Hij is nu de kwartiermaker en de toekomstig, nieuwe directeur van het Geelvinck MuziekMuseum.

Ons museum zoekt nog naar vrijwilligers!