Samenwerking met Beethoven-Haus Bonn

Wie konden we beter kiezen om het verhaal van de ontwikkeling van de piano in ons toekomstig Geelvinck MuziekMuseum te vertellen dan Beethoven? Een bezoek aan het Beethoven-Haus in Bonn lag daarom zeer voor de hand. Op 21 februari j.l. zijn wij buitengewoon vriendelijk en collegiaal ontvangen door Dr. Nikole Kämpken, plv.directeur. In de aanloop naar de viering van het 250ste geboortejaar van Beethoven in 2020, trekken wij, waar mogelijk, samen op. Maar is Beethoven wel geboren in 1770?

 

BHVN 2020

Op 10 november 2016 heeft de Duitse regering in Berlijn besloten om een budget van € 27 miljoen te bestemmen om vanaf 2017 tot aan 2021 activiteiten te ondersteunen die het jubileumjaar 2020 meer luister bij zullen gaan zetten. De feestelijkheden rondom het  250ste geboortejaar van Ludwig van Beethoven zullen met name geconcentreerd zijn in en rond Bonn, maar ook Duitslandbreed en daarbuiten gevierd worden.  Op een speciale website BHVN 2020 worden de plannen aangegeven en nieuwsfeiten bijgehouden.

Samenwerking met Bonn en Parijs 

Ons bezoek aan het Beethoven-Haus in Bonn valt in de lijn van ons eerder bezoek op 26 januari 2017 aan het Cité de la Musique in Parijs, waar toen de tentoonstelling ‘le Mythe de Beethoven’ te zien was. (zie onze blog van 26 februari). Met beide musea zijn wij nu in kontact en hebben wij afgesproken, waar mogelijk, samen te werken.

De Beethoven Mythe

De tentoonstelling in Parijs refereerde in de titel al aan de mythe Beethoven, die vooral het veelzijdige beeld van de figuur Beethoven, zoals die in de loop van de tijd in Europa en daarbuiten post heeft gevat, weergaf. In het Beethoven-Haus in Bonn, dat algemeen bekend staat als Beethovens’ geboortehuis, wordt wel melding gemaakt van de twijfel die er al heel lang bestaat over de juiste geboortedatum en -plaats van Beethoven. In brieven aan vrienden heeft Beethoven zelf voeding gegeven aan deze twijfel. Zo is de ‘Beethoven Mythe’ ontstaan, die al in de 19de eeuw bekend was. Het zou nl. kunnen dat hij niet in Bonn, maar in …..  Zutphen geboren zou zijn.

Of deze mythe op waarheid berust, zullen wij wellicht niet kunnen bewijzen, maar het geeft ons reden genoeg om het leven van Beethoven en zijn invloed en betekenis voor de ontwikkeling van de piano en de pianomuziek als leidraad te nemen in het komende Geelvinck MuziekMuseum.