Stormschade: iep in de vijver

Deel dit bericht:
De extreem zware storm van vandaag, 28 oktober, heeft ook in onze tuin een slachtoffer geeist: onze iep is omgewaaid en ligt met zijn kruin in de vijver. Het 19de eeuwse voigelbad is gelukkig niet geraakt en staat nog overeind op zijn sokkel en ook de zonnewijzer is intact, alleen een van de twee leeuwtjes ligt naast zijn voetstuk. Onze iep zal nu geen onderdeel meer vormen van de ‘Springsnow Iepenroute‘.
Onze iep zou rond 1930 geplant kunnen zijn, dan wel als zaailing in onze tuin wortel geschoten hebben.
Hij zou dus ongeveer 83 jaar oud kunnen zijn. Aan de hand van de doorgezaagde stam, kunnen we nu de jaarringen gaan tellen.
We gaan nu op zoek naar een nieuw iepje, hopelijk een al iets forser exemplaar, want hij moet wel op kunnen tegen de machtige rode beuk in de tuin van onze buren.
 
Onze voorouders wisten de kwaliteit van iepenhout te waarderen: iepenhout is taai en werd veelal gebruikt voor meubels, maar ook allerhand werktuigen, voor wagenwielen en in koetsen. Onze iep gaat dus niet in de vesnipperaar!
 
De schade in de tuin is aanzienlijk, tenminste één rozenboog is geplet, de buxushaagjes kapot en verder moet de schade nog opgenomen worden.
 
Schade aan de tuin valt niet onder de verzekering, evenals het afvoeren van de boom uit de tuin en het terugplanten van een nieuwe boom en verder herstel van de tuin.  
 
WIE HELPT ONS MEE DE TUIN WEER IN OUDE GLORIE TE HERSTELLEN?
 
Alle bijdragen zijn welkom op:  61 42 54 736  t.n.v. Geelvinck Hinlopen Huis Stichting o.v.v. ‘schenking tuinherstel’ 
  
Uw schenking valt in principe onder de Geefwet, die voor 125% aftrekbaar is van de inkomstenbelasting.

 

Onze museumstichting is door de belastingdienst aangemerkt als een ‘culturele ANBI’ (Algemeen Nut Beogende Instelling). U mag uw gift of schenking aan ons museum met een multiplier van 25% verhogen als aftrekpost voor uw Inkomstenbelasting. Voor de Vennootschapsbelasting geldt een vergelijkbare regeling. Graag informeren wij u nader over deze gunstige regelingen. 

Als de nieuwe iep (misschien een Christina Buisman iep?) is teruggeplaatst, nodigen wij alle schenkers graag uit om het resultaat te bewonderen.

 

Reactie van Springsnow op het gebeurde: 

… wat zou het mooi zijn als jullie op termijn weer een jonge iep kunnen herplanten. 
Misschien met een mooi muzikaal ritueel erbij, waarbij we ook de nu gevelde iep nog eens in al z’n schoonheid herdenken’.