Verdriet in de bijenkast 2

Deel dit bericht:
Zo had het moeten zijn: een juichende bij op een krokus, die het voorjaar begroet. Afgelopen februari heeft onze imker Jan van der Berg voor de tweede maal moeten vaststellen dat ons bijenvolkje niet meer in leven is. Vorig jaar, februari 2012, waren de bijen net uit hun winterslaap ontwaakt, toen de extreme koude van mid februari met temperaturen tot  – 15 in de stad toesloeg. Dit jaar is het de Nosema apis Zander parasiet, die heeft geleid tot de dood van ons bijenvolk. 
 

De ontdekking van de Nosema parasiet is te danken aan prof. Dr. Enoch Zander (1873 – 1957), verbonden aan de universiteit van het Beierse Erlangen. In 1909 ontdekt Zander, dat de nosema besmetting, die de toenmalige onverklaarbare verdwijnziekte veroorzaakte, niet aan een schimmel te wijten is, zoals tot dan toe werd aangenomen, maar aan een zeer besmettelijke spore in de middendarm van de bij: de darmparasiet krijgt de naam Nosema apis Zander.

De spore dringt via de slokdarm door tot de middendarm, kiemt en tast het darmweefsel aan; vermenigvuldigt zich tot alle cellen besmet zijn. De cellen nemen geen voedsel meer op; de bij verzwakt en krijgt diarree; snelle ondergang van het volk en verspreiding over de omgeving is het gevolg. In normale omstandigheden kan de maag van een gezonde bij met deze parasiet wel omgaan. Bijen met een verminderde weerstand gaan aan de parasiet te gronde.

De vraag dringt zich op waar deze verminderde weerstand, waar klaarblijkelijk hele volken in West-Europa aan schijnen te lijden, aan te wijten is? Onderzoek wijst in de richting van een nieuwe generatie pesticiden, die bekend staan onder de verzamelnaam neo-nicotinoïden.

 

Onderzoek en actie

Als deelgenoot van het Urban Beekeeping Project, dat uitgaat van het Platform Bijenbehoud en wordt gesteund door Slow Food Nederland, hebben wij gevraagd aan Janneke Wolf – van der Heyden, die zich sterk maakt voor bijenbehoud, deze nieuwe onderzoeken toe te lichten. Wij ondersteunen van harte haar oproep.

Onafhankelijk onderzoeker Henk A. Tennekes waarschuwt ons allen dat het voortdurende en intensieve gebruik van pesticiden zoals de neo-nicotinoïden onze bijenpopulaties ernstig verzwakt. Hun immuunsysteem wordt voortdurend aangevallen door opname van pesticiden via het innemen van nectar. De tom-tom van de bijen raakt gedesorienteerd. Infectieziektes slaan steeds vaker en gemakkelijker toe dan voorheen doordat het immuunsysteem van de soorten steeds meer verzwakt en de ziektes zelf de gevoeligheid voor parasieten doen toenemen. Verminderde afweer geeft o.a. parasieten meer kansen op vermeerdering.

Sedert 2000 worden de zogenaamde gewasbeschermingsmiddelen, de neonicotinoiden en soortgelijke desastreuze middelen in toenemende mate gebruikt, toegestaan door internationale wetgeving. Tennekes geeft aan dat er overduidelijk bewijs is geleverd dat onderzoeksmethodes hieromtrent falen. Bijen, insecten , ongewervelde waterdieren en vogels zijn de eersten die daardoor in aantallen ernstig zijn afgenomen of verdwenen in ons land. De ernstige verontreinigingen van ons oppervlaktewater in diverse streken zijn meetbare getuigen hiervan. De waarschuwende signalen van onafhankelijke onderzoekers worden niet voldoende serieus genomen in de internationale wetenschapspolitiek daar zij openlijk deze verwoestende middelen aan de kaak stellen en daarmee grote belangen bij de pesticiden-producerende industrieëen in gevaar brengen.

Deze verwoestende uitwerkingen in de insectenlaag van ons ecosysteem dienen we een halt toe te roepen.

Voor meer informatie verwijs ik naar www.disasterinthemaking.com en de Donate button ! Doel is sitegegevens en onderzoek in de onmiddelijke toekomst bereikbaar te houden en te maken voor iedereen. Zo weinigen kunnen en durven duidelijk te zeggen waar het op staat. Tennekes kan en wil zijn erudiete kennis en ervaring delen, wij moeten dit mogelijk maken.

Uw ondersteuning wordt zeer op prijs gesteld !

Janneke Wolf van der Heyden voor Slow Food platform Bijenbehoud en samenwerkend partner met het Bijenlint en de Bijenstichting promoot Dr. Tennekes’ inzet voor het behoud van het ecosysteem.

 

Ps: Imker Jan van der Berg geeft de moed niet op en wij ook niet; binnenkort zal hij een nieuw bijenvolk komen brengen.