Muziek Museum in Huis ‘De Wildeman’ bedreigd met sluiting

Deel dit bericht:

De gemeente Zutphen heeft het Geelvinck Muziek Museum de wacht aangezegd. Op 7 juni werd bekend, dat de gemeente ons de tijd geeft het Fortepiano Festival van 8 – 22 augustus uit te voeren, maar dan hebben wij nog ruim een week de tijd ons ‘boeltje’ (meer dan 120 historische piano’s) op  te pakken en op 31 augustus uit ‘De Wildeman’ vertrokken te zijn! Over hoeveel realiteitszin beschikt deze gemeente?

Intentieovereenkomst gericht op continuering

Het door een financiële crisis geteisterde huidige College interpreteert daarmee naar de letter, maar niet naar de geest, de intentieovereenkomst voor continuïteit in dit historische gebouw, die het museum ruim anderhalf jaar geleden met het voorgaande College had afgesproken. Met spontane initiatieven, zoals een open brief en een petitie, proberen verontruste inwoners van de gemeente nu alsnog het College te bewegen het Muziek Museum in ‘De Wildeman’ te behouden. Het Muziek Museum is nu in gesprek met de gemeente en hoopt nog een oplossing te vinden.

Petitie, Filmpje, OVT

Inmiddels is een Petitie de wereld rond gegaan en heeft in drie weken 3000 handtekeningen opgehaald, waaronder een aantal grote namen op muziekgebied. Met zoveel steunbetuigingen voelen wij ons gesterkt met volle kracht hiermee door te gaan!

Ook de media tonen belangstelling; zo heeft de redactie van VPRO / OVT Jurn Buisman uitgenodigd voor een live studiogesprek met Jos Palm en Paul van der Gaag op 2 juni j.l., 2de blok, 11.00-12.00 uur:
https://www.nporadio1.nl/ovt/uitzendingen/578255-2019-06-02

De Zutphense cineast Michel Agterberg heeft een aantal bezorgde burgers van Zutphen en Warnsveld naar hun mening gevraagd, zie youtube:

Youtube film door Michiel Agterberg, Zutphen, mei  2019

Voorgeschiedenis

In 2017 werd het Muziek Museum Zutphen, een nieuwe vestiging van Museum Geelvinck uit Amsterdam, feestelijk door de burgemeester en twee wethouders geopend. Later dat jaar werd een overeenkomst getekend met de gemeente om de continuïteit van het museum in het markante rijksmonument ‘De Wildeman’ aan de Zaadmarkt in het historische centrum van Zutphen te bewerkstelligen. Vervolgens werd in 2018 met steun van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed een Haalbaarheidsonderzoek naar de staat van het gebouw en de verschillende scenario’s voor restauratie uitgevoerd door het Gelders Genootschap. Daaruit kwam naar voren, dat de gemeente – ondanks haar onderhoudsplicht conform de afspraken met de stichting waarvan zij het gebouw voor een symbolisch bedrag had verkregen – in ruim meer dan een decennium het gebouw had laten verslonzen. Het restauratiescenario, dat het Muziek Museum voor ogen heeft, is de goedkoopste oplossing en vanuit het oogpunt van erfgoedbehoud het minst ingrijpend. Ook blijft het rijksmonument met de vroeg 17e-eeuwse schuilkapel dan toegankelijk voor het publiek. Desondanks wil de gemeente het gebouw nu te gelde maken. Tenzij het Muziek Museum bereid is op te draaien voor het achterstallig onderhoud, waaraan het part nog deel heeft gehad, zal het zijn biezen moeten pakken.

Zeer korte termijn

De organisatie van het museum werd onlangs volledig verrast door de omslag in de houding van het College van Burgemeester en Wethouders. Zelfs enkele reeds door het Muziek Museum georganiseerde activiteiten, zoals het jaarlijkse internationale Geelvinck Fortepiano Festival van 8 tot en met 22 augustus (ruim 30 concerten), dreigde op losse schroeven te staan (inmiddels is de periode verlengd). Dat geldt ook voor lopende initiatieven, zoals de serie masterclasses en het fortepiano concours, dat uit de gehele wereld gespecialiseerde conservatoriumstudenten trekt.

Met sluiting van het Muziek Museum verdwijnt veel meer

Het Muziek Museum in Zutphen herbergt een kleine honderd historische piano’s en gerelateerde muziekinstrumenten. Het maakt deel uit van de – door Museum Geelvinck beheerde – grootste Nederlandse collectie historische piano’s uit de late 18e en 19e eeuw. Hieronder valt onder meer de internationaal bekende Sweelinck Collectie, waarvan de in Nederland gebouwde piano’s door de Raad voor Cultuur tot het onvervangbaar Nederlands cultuurgoed worden gerekend. Instrumenten uit de collectie worden ingezet voor de professionele opleiding voor fortepiano en tevens voor de ambachtelijke opleiding pianotechniek. Bovendien vormen deze instrumenten met hun authentieke geluid een bron van inspiratie voor componisten van eigentijdse muziek. De collectie dreigt nu letterlijk op straat te komen te staan. Geld voor een nieuwe locatie is niet voor handen. Museum Geelvinck staat open voor ideeën en roept op mee te denken over een haalbare oplossing.

Teken de petitie

Vrijwilligers en sympathisanten van het Muziek Museum zijn een petitie begonnen om het Muziek Museum te behouden.
Teken op Petities.nl: Huis De Wildeman moet Muziek Museum blijven!

Na ondertekening ontvangt u een e-mail van petities.nl met een bevestigingslink. Klik die link aan om uw ondertekening te bevestigen svp.

Hartelijk dank!
het Geelvinckteam